Palielinās parādnieku skaits

SIA „Alūksnes nami" padomes sēdē, analizējot veikumu 2008.gada 11 mēnešos, secināja, ka darbs bijis apmierinošs un gadu beigs bez zaudējumiem.

"Problēmas rada iedzīvotāji, kas dzīvo pašvaldības dzīvokļos, bet nenorēķinās par īri un komunālajiem pakalpojumiem. Pašlaik ir 53 īrnieki - parādnieki, viņu parāda summa pārsniedz 4000 latu, turklāt parādnieku skaitam ir tendence palielināties. Šobrīd divos gadījumos notiek process par īrnieku izlikšanu no dzīvokļa parādu dēļ," stāsta Alūksnes pilsētas domes informācijas aprites speciāliste Evita Aploka.

 

Lai rastu izeju no šīs situācijas, padome ieteica SIA "Alūksnes nami" vadībai informēt pašvaldību un ierosināt mainīt dzīvokļu piešķiršanas kārtību, lai, dzīvokli piešķirot, varētu pārliecināties, vai īrnieks spēs norēķināties par pakalpojumiem. Nolēma pārbaudīt, vai pašvaldības dzīvokļos šobrīd reāli dzīvo tie cilvēki, kam dzīvoklis piešķirts.

 

"Ir palielinājies arī iedzīvotāju skaits, kas nav nokārtojuši maksājumus ar SIA „Alūksnes nami" par saņemto siltumu. Kopš 2008.gada sākuma iedzīvotāju parāda summa pieaugusi par 6700 latu," saka E.Aploka.

Vietējās ziņas