Pansionātā rosina pārskatīt darba samaksu

Alūksnes novada domes sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes jautājumu komitejas oktobra sēdē diskutēja par situāciju sociālās aprūpes centrā „Alūksne”, norādot, ka aprūpētājiem, kuriem ir fiziski un garīgi grūts darbs, atalgojums ir niecīgs.

Komitejas vadītājs Ainars Melders vērsa uzmanību uz niecīgo atalgojumu norādot, ka kuru katru brīdi kāda no aprūpētājām var pamest darbu un nebūs, kas strādā. „Pansionātā ir jāveic kadru un darba samaksas maiņa, lai it īpaši tām aprūpētājām, kas kopj smagi slimus, gulošus cilvēkus, būtu lielāka darba samaksa,” sacīja A.Melders.

Sociālās aprūpes centra „Alūksne” direktore Rasma Muceniece vēlētos, lai aprūpētājām darba samaksa pirms nodokļu nomaksas būtu 250 līdz 300 latu mēnesī. Pašlaik tie ir tikai 224 lati mēnesī, pansionātā strādā 15 aprūpētājas. „Psiholoģiski un fiziski tas ir ļoti grūts darbs, jo nezini, kurā brīdī var būt kāda bīstama situācija,” uzsvēra R.Muceniece un atzina, ka atalgojuma sistēma tiks pārskatīta. Direktore arī iepazīstināja deputātus ar situāciju pansionātā un iestādes darbu, norādot, ka centrā var uzņemt 85 klientus, pašlaik vidējais noslogojums ir 60 klientu, strādā 38 darbinieki. Viena klienta uzturēšanās pansionātā izmaksā 265 latus mēnesī. Gada budžets pansionātam ir 274 000 latu, no kā aptuveni pusi veido maksājumi no klientu pensijām: 90 procenti no klienta pensijas tiek iemaksāti pansionāta budžetā, bet 10 procentus no tās klients saņem pats „uz rokas”.

„Visās pansionāta istabās, gaiteņos, izņemot veco noliktavu, ir veikts kosmētiskais remonts. Šovasar izremontējām balkonu, kur nākamgad domāsim par nojumes ierīkošanu. Daudz ir diskutēts par lifta ierīkošanu pansionātā, bet tā tomēr nebūs, jo nav tik daudz vietas – būs pacēlājs no pirmā uz otro stāvu. Ceram, ka to mums sponsorēs Rietumu bankas labdarības fonds,” klāstīja R.Muceniece. Viņa norādīja, ka nākotnē vajadzētu domāt par elektroinstalācijas, logu nomaiņu un fasādes remontu. A.Melders atgādināja, ka pansionāta ēkai ir nomainīts jumts, ierīkota centrālā apkure, atsakoties no malkas apkures. „Tiesa, tehniski pareizi katlumāja nebija izbūvēta, jo sākumā dūmus sita atpakaļ,” pauda A.Melders.

Vietējās ziņas