Papildina izglītības programmu klāstu

Ilzene 

Jaunajā mācību gadā Ilzenes pamatskola paplašinājusi līdzšinējo izglītības programmu klāstu, papildinot to ar speciālās izglītības programmu.

 Šajā sakarā nepieciešams veikt izmaiņas pamatskolas nolikumā, par ko tika lemts Alūksnes novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē pagājušajā nedēļā. Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča informē, ka šobrīd Ilzenes pamatskolā speciālo programmu apgūst divi audzēkņi, no kuriem viens mācās 2.klasē, bet otrs – 4.klasē. Komitejas deputāti atbalstīja nepieciešamo izmaiņu veikšanu nolikumā, novirzot jautājuma tālāku izskatīšanu uz Alūksnes novada domes sēdi.

Vietējās ziņas