Papildinās tehnisko bāzi

Tuvākā mēneša laikā Alūksnes muzejs saņems jaunu datoru un printeri, kas būs piemērots lielformāta izdrukām.

Muzeja direktore Inita Veismane informē, ka šī tehnika tiks saņemta saistībā ar valsts aģentūras “Kultūras informācijas sistēmas” īstenoto projektu “Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga pilnveidošana”, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Šis projekts attiecas uz muzejiem visā Latvijā. Tā laikā plānots digitalizēt muzeja krājumus, padarot tos pieejamākus lietotātjiem – sabiedrības pārstāvjiem, kas interesējas un pēta Latvijas muzeju unikālās kolekcijas. Muzejam projekta laikā piešķirtā tehnika tiks nodota bezatlīdzības lietošanā, valsts aģentūrai “Kultūras informācijas sistēmas” noslēdzot līgumu ar Alūksnes novada pašvaldību.

Vietējās ziņas