Paplašina izglītības programmu klāstu

Alūksnes vidusskola papildinājusi savu izglītības programmu klāstu ar speciālās pamatizglītības programmām. Vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Līga Krūmiņa informē, ka šobrīd apstiprinātas divas speciālās pamatizglītības programmas: izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem un izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

Šobrīd sākts īstenot speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, ko apgūst divi skolēni. Alūksnes vidusskola kļuvusi par vienīgo izglītības iestādi pilsētā ar šādu piedāvājumu. Lai gan līdzīgas programmas tiek īstenotas arī citviet novadā, L.Krūmiņa norāda, ka atsevišķa piedāvājuma radīšana pilsētā bijusi nepieciešama, domājot par tiem skolēniem, kas dzīvo Alūksnē, bet līdz šim apmeklējuši ārpus tās esošas izglītības iestādes tieši speciālo pamatizglītības programmu trūkuma dēļ. Mācības pilsētā šiem skolēniem atvieglos iespējas paralēli izmantot Alūksnes skolu psiholoģiskās palīdzības centra pakalpojumus.Jāpiebilst, ka speciālās pamatizglītības programmas nav vienīgās, ar kurām Alūksnes vidusskola jaunajā mācību gadā kļuvusi draudzīgāka skolēniem ar īpašām vajadzībām.

Vietējās ziņas