Paplašinās pārrobežu tirgu

Apes un Setomā (Igaunija) novada iedzīvotāju aptaujā tika izzināts pieprasījums pēc vietējiem ražojumiem un vietējo uzņēmēju attīstības iespējas. Par pētījuma rezultātiem nesen diskutēja abu projektā iesaistīto pašvaldību darbinieki un uzņēmēji.

“Pētījuma rezultāti liecina, ka gan Apes, gan Setomā reģiona iedzīvotāji arvien vairāk vēlas iegādāties pirmās nepieciešamības preces dzīvesvietas tuvumā, jo to meklēšana tālāk ir dārga un aizņem daudz laika. Setomā dominē pieprasījums pēc pārtikas precēm. Apes novada iedzīvotāju vēlmes ir līdzīgas, bet tiek pieprasīti arī pakalpojumi – benzīna uzpildes stacijas, ķīmiskās tīrītavas, kurpnieka un datorapkopes,” stāsta Apes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Ērmane.

Saskata jaunas iespējas
Apes uzņēmēji Igaunijas tirgū saskata jaunas iespējas, turpretim Setomā uzņēmēji Apes novada tirgu neuzskata par vērā ņemamu. Viņi domā, ka Latvijas iedzīvotāju pirktspēja ir vēl zemāka nekā Igaunijā, lai gan arī tur tā nav augsta. Diemžēl pētījumā nav noskaidrots, ko iedzīvotāji labprāt iegādātos kaimiņvalstī. Turklāt vajadzētu izzināt arī piedāvājumu Pečoros (Krievijā), jo gan igauņi, gan latvieši brauc iepirkties pāri robežai. Tiesa, īpaši ir centieni ievest degvielu, kā arī cigaretes, kas ir akcīzes prece, tāpēc to nelegāla ievešana ir aizliegta. Aptaujas mērķis ir atrast likumīgus veidus, kuri ļautu pelnīt un sevi nodrošināt. Aptaujas datu apkopojums liecina, ka būtu nepieciešama plašāka informācija par tirgus iespējām un tās apmaiņa. Uzņēmēji atzinuši, ka šajos apstākļos pa vienam izdzīvot ir grūti.

Var panākt izmaiņas likumdošanā
Aptauja rāda, ka ražotājiem trūkst pieredzes preču pārdošanā. Attīstību varētu veicināt tāda sistēma, kurā tikai neliela daļa no saražotā paliku vietējā tirgū, bet vairums preču nonāktu lielajā tirgū. Pētījuma rezultāti parāda, ka Apes reģionā ir vairāk nelegālas mājražošanas nekā Setomā. Tas, protams, nav nekāds jaunums, ka mūsu tirgū ir daļēji legāli vai nelegāli preču un pakalpojumu piedāvājumi. Produktu atbilstība sanitārajām normām un kvalitātes standartiem pircējiem ir mazāk svarīga, jo viņi zina, kādi ir to ražošanas apstākļi. Noteicošā ir produktu kvalitāte un cena, kas nedrīkst būt augstāka kā ievestajām precēm. Apkopoto informāciju varētu izmantot, lai ierosinātu izmaiņas likumdošanā. Setomā pārstāvis stāsta, kā izdevies panākt, lai Pārtikas un veterinārā dienesta prasības neiznīcinātu lauku tūrisma saimniecības.  

Atbalsta lielu tirgu rīkošanu

“Ja man vajadzētu uzsākt uzņēmējdarbību tagad, tad šajā reģionā es to nedarītu. Apes novadā ir apmēram 4300 iedzīvotāju. No tiem 1800 ir pensionāri, 900 – bērni un jaunieši. Turklāt daudzi no tiem, kuri ir deklarējuši savu dzīvesvietu novadā, te nedzīvo. No šiem skaitļiem var secināt, kādu uzņemējdarbību te varētu attīstīt. Tātad vairums iegādāja pirmās nepieciešamības preces,” situāciju skaidro Apes uzņēmējs Dzintars Raibekazs. Viņš norāda, ka mājražotāju pārtikas preces nevar ilgi uzglabāt, tāpēc tām ir grūti konkurēt ar veikalos piedāvātajiem produktiem, kurus vakuuma vai citos iesaiņojumus iespējams tirgot ilgstoši. Dz.Raibekazs ierosina rīkot plašus tirgus, kuros varētu piedāvāt vietējos produktus un izstrādājumus. Šo ierosmi atzinīgi vērtē Setomā, lai paplašinātu tirgus iespējas ārpus novada un valsts robežām.

Vietējās ziņas