Paplašinās ūdensvada un kanalizācijas tīklu

Alūksnes novads

Domes ārkārtas sēdē piektdien deputāti lēma par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu Eiropas Savienības finansētajam projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes pilsētā 2.kārta”.

Pašvaldība uzņēmuma SIA “Rūpe” valdes loceklis Valfrīds Vilks skaidro: “Tika aktualizēts projekta tehniski ekonomiskais pamatojums atbilstoši šodienas izmaksām. Projekta 1.kārtā Alūksnē jau ir uzbūvēta atdzelžošanas stacija un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. 2.kārtā no jauna izbūvēs 7 kilometrus ūdensvada, 6,13 kilometrus kanalizācijas sistēmas un 5 kanalizācijas sūkņu stacijas. Kopējā projekta vērtība ir 1,124 miljoni latu bez pievienotās vērtības nodokļa, ko segs SIA “Rūpe”.” Šogad varētu sākties projektēšanas darbi, bet nākamgad – būvdarbi, ko jāpabeidz 2012.gadā.

Vietējās ziņas