Par brīvu aicina ekskursijā izzināt dabas daudzveidību

Dabas aizsardzības pārvalde dažādos Latvijas reģionos, tostarp Ziemeļvidzemē Gaujienas un Virešu pusē, 22.maijā par brīvu rīko izziņas pasākumus interesentiem, kuriem ir vēlme atpūsties dabā un izzināt dabas daudzveidību.

“Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta darbinieki piedāvā iepazīt daudzveidīgo Ziemeļgaujas apvidu vairākās ekskursijās no cikla „Dabas daudzveidība aizsargājamo ainavu apvidū Ziemeļgauja”.

Ekskursija “Ūdeņi un iežu atsegumi” sāksies pulksten 11.00 un ilgs aptuveni četras stundas. Tikšanās būs Vidzemes šosejas malā stāvlaukumā pirms tilta pār Gauju Virešos. Nokļūšana līdz sākumpunktam un pārvietošanās plānota ar personīgo transportu. Ekskursijas laikā varēs gūt informāciju par ūdeņiem un iežu atsegumiem: Žagatu klintis, Vizlas dabas taka (dolomīta atsegumi, upju straujteces, avoti, Žākļu dižakmens), Randatu klints taka - augstākais dolomīta atsegums Latvijā, senas dolomīta lauztuves Tilderu kraujā. Pārbrauciens ar automašīnām plānots aptuveni 10 kilometru, ar kājām - līdz 5 kilometriem. Papildus var patstāvīgi iziet Gaujienas dabas taku un apskatīt Sikšņu dolomīta atsegumu. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama,” stāsta Dabas aizsardzības pārvaldes vecākais speciālists Andris Soms.

Viņš norāda - lai izvēlētos sev tuvāko pasākuma vietu un piemērotāko norisi, plašāku informāciju var skatīt pārvaldes mājas lapas sadaļā „Ziņas” (http://www.daba.gov.lv). “Apvienoto Nāciju Organizācija 2010.gadu pasludinājusi par Starptautisko bioloģiskās daudzveidības gadu. Tā laikā visā pasaulē norisinās dažādas aktivitātes, kuru mērķis pievērst uzmanību bioloģiskās daudzveidības nozīmībai un tās zudumu samazināšanai. Gada devīze „Daudzveidība ir dzīvība” liek domāt par tajā ielikto jēgu: katrai dzīvības formai, lielai vai mazai, ir izšķiroša nozīme visas planētas kopējā dzīvības mistērijā,” piebilst A.Soms.

Vietējās ziņas