Par mazu naudu grib daudz izdarīt

Alūksnes novada domes septembra sēdē deputāti atzina par spēkā neesošu savu martā pieņemto lēmumu par aizņēmuma ņemšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda projekta “Jaunalūksnes pagasta autoceļu rekonstrukcija” īstenošanai.

Tā vietā septembrī tika pieņemts cits lēmums par aizņēmuma ņemšanu minētajam projektam. Pašvaldības ekonomiste Evita Ņedaivodina skaidroja – savulaik Vidzemes attīstības aģentūra Jaunalūksnes pagasta padomei izstrādāja projektu, bet tā summa neatbilda iepirkumam, tādēļ iepirkumu pārtrauca un rakstīja jaunu projektu par lielāku summu.

Pašlaik ir veikts arī jau iepirkums un pašvaldībai jāprecizē līdzfinansējuma daļa. Domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers norādīja, ka projektu pieteikumi, ko pagasti iesniedza Lauku atbalsta dienestā par ceļu posmu rekonstrukciju, ir ļoti nepilnīgi. “Manuprāt, turpmāk, rakstot projektus par ceļu rekonstrukciju, ir jākonsultējas ar ceļu projektētāju.

Pašlaik šie projekti ir “pievilkti”, jo ar ļoti minimāliem līdzekļiem pagasti grib izbūvēt garus ceļu posmus, līdz ar to vēlmes neiet kopā ar iespējām,” sacīja Dz.Adlers

Vietējās ziņas