Par šaujamieročiem jābūt atbildīgiem

Policijā arvien biežāk reģistrē informāciju par pārkāpumiem šaujamieroču glabāšanā un lietošanā. Tas saistīts ar ekonomiskās situācijas pasliktināšanos, kad iedzīvotāji izbrauc strādāt uz ārvalstīm un aizmirst vai neiedomājas nokārtot šos jautājumus.

Kontrolē regulāri“Nesen Alūksnes policijas iecirknī reģistrēta informācija, ka 1963.gadā dzimis Alūksnes iedzīvotājs ir pārkāpis likumā noteiktās prasības, kas paredz, ka noteiktā laikā policijā ir jāiesniedz ieroču glabāšanas atļaujas pagarināšanas dokumenti. Vīrietis policiju nav arī informējis par ieroču glabāšanas atļaujas derīguma termiņa nepagarināšanas iemesliem. Par notikušo uzsākts kriminālprocess. Bet, piemēram, Valkas iecirknī reģistrēta informācija, ka 1956.gadā dzimis vīrietis izbraucis no pilsētas, nepaziņojot policijai, kur glabāsies medību šaujamierocis,” stāsta Vidzemes reģiona Prevencijas grupas vecākā inspektore Dace Jukāma. Vidzemes reģiona Atļauju sistēmas grupas vecākais inspektors Nikolajs Tkačs apstiprina, ka šāda un līdzīga informācija policijā tiek reģistrēta arvien biežāk. Informācija par minētajiem pārkāpumiem policijā nonāk gan no citiem mednieku kolektīva dalībniekiem, gan no policijas iecirkņu inspektoriem, kam par pienākumu uzdots divas reizes gadā kontrolēt, vai īpašnieki glabā sev piederošos ieročus atbilstoši noteikumiem. 
Ja aizbrauc – jānodod citam“Likumdošana paredz - ja šaujamieroča vai lielas enerģijas pnei­matiskā ieroča īpašnieks dodas ilgstošā prombūtnē, viņš ar valsts policijas iestādes atļauju var šaujamieroci un šo ieroču munīciju nodot glabāšanai citai fiziskai personai, kurai ir atbilstošas kategorijas šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauja. Valsts policijas iestāde fiziskajai personai, kas pieņēmusi glabāšanai šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, izsniedz attiecīgā ieroča glabāšanas atļauju ar ierakstu „Bez izmantošanas tiesībām”,” saka D.Jukāma. Par ilgstošu prombūtni var uzskatīt laiku, kas ir ilgāks par likumā noteikto atvaļinājuma laiku, tas ir, ilgāks par četrām nedēļām. “Ja ieroča īpašnieks dodas ārpus valsts uz ilgāku laiku nekā kalendārais mēnesis, viņam noteikti ir jāvēršas attiecīgajā Valsts policijas iestādē (ieroča reģistrācijas vietā) un ar valsts policijas iestādes atļauju šaujamierocis jānodod glabāšanā citai personai, likumā noteiktajā kārtībā jāpārreģistrē ierocis citas personas īpašumā, jānodod sev piederošais ierocis iznīcināšanai vai jānokārto visa nepieciešamā dokumentācija, lai ieroci varētu nodot pārdošanai tirdzniecības uzņēmumam,” norāda D.Jukāma. 
Soda tos, kas neievēro N.Tkačs uzsver - visbiežāk un pareizāk izvēlētais variants ir, kad ieroču īpašnieki ieroci atbilstoši noteikumiem nodod glabāšanā citai personai. Ieroču īpašniekiem policija atgādina - par minēto noteikumu neievērošanu iestājas kriminālatbildība un administratīvā atbildība. Neskaidrību gadījumā ieteicams sazināties ar inspektoru, kurš veic ar ieroču aprites kontroli saistītu uzraudzību attiecīgajā teritorijā. Alūksnes policijas iecirknī to var izdarīt pie atļauju sistēmas grupas inspektora Kaspara Ilsjāna.

Vietējās ziņas