Par ūdeni maksās mazāk

Apes novada dome apstiprinājusi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifus Apē, Gaujienā un Trapenē, kā arī siltumapgādes tarifu un siltā ūdens piegādes tarifu apkures sezonā Gaujienā. Ja ūdensapgādē tarifs nedaudz samazinājies, tad par siltumapgādi Gaujienā gan būs jāmaksā nedaudz vairāk. Jaunie tarifi stāsies spēka 1. aprīlī.

Mainīs skaitītājus

Apes novada pašvaldības iestādes “Komunālā saimniecība” direktors Gundars Pihlis skaidro, ka jaunie tarifi veidoti, pamatojoties uz pagājušajā gadā budžeta izpildi. “Tarifi ūdenim ir nedaudz mazāki nekā pērn tādēļ, ka remontdarbiem esam paredzējuši mazāku summu. Vēl arī mazinās ūdens zudumi. Jāuzver, ka visā novada teritorijā tarifs ir ļoti līdzīgs un nav tā, ka kādā pagastā tas būtu krasi lielāks,” saka G. Pihlis.
Lai mazinātu ūdens zudumus, “Komunālā saimniecība” šogad iecerējusi mainīt skaitītājus Apē. “Skaitītāji nav mainīti ilgāk nekā desmit gadus, šogad budžetā tam esam paredzējuši naudu. Pirmos skaitītājus jau esam nopirkuši. Ceram, ka samazināsies zudumi, bet šobrīd nevaru spriest, kāds skaitlis būs rezultātā. Skaitītāji ir jāmaina mums kā ūdens piegādātājam, nevis patērētājiem,” saka G. Pihlis.

Ko darīt ar parādniekiem?
Domes priekšsēdētājs Jānis Liberts atzinīgi vērtē to, ka tarifs samazinās, nevis palielinās. “Ļoti labi, ka mēs katru gadu pārskatām tarifu, un tas tiek aprēķināts no reālajām faktiskajām izmaksām,” norāda J. Liberts.
Savukārt siltumapgādes tarifa palielinājumu Gaujienā ietekmē jauna apkures katla iegāde pagājušajā gadā par 70 000 eiro, kam nomaksa jāveic 10 gadu laikā. Aizņēmums paaugstina tarifu par 4 eiro centiem.
Lemjot par jauno tarifu, finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdē arī diskutēja par parādniekiem. Īpaši lieli parādi ir par siltumapgādi Gaujienā. Kopējais parāds – 26 729 eiro, juridisko personu parāds ir 588 eiro, fizisko personu – 26 141 eiro. Lielākajam parādniekam parāds ir 6000 eiro. Pagasta pārvaldes vadītāja Inese Lukjanoviča atzina, ka iedzīvotāji apzinīgi maksā par saņemto pakalpojumu, problēmas ir vien ar atsevišķām personām, no kurām neko arī nevar piedzīt. “Parāds ir nedaudz mazinājies, pirms četriem gadiem tie bija apmēram 40 000 eiro, taču arī šī brīža summa priekš mūsu novada nav maza,” norādīja J. Liberts.

Jānoslēdz ūdens padeve
J. Liberts interesējās, vai tiek strādāts pie parādu piedziņas. “Datus par parādniekiem sūtām parādu piedzinējiem, taču gribētos, lai paši līgumu slēdzēji - gan komunālā saimniecība, gan skolas, kas slēdz līgumus par ēdināšanu, tam sekotu līdzi. Nevar pateikt, ka kāds ir parādā, ja nav pierādījumu par to, kad noslēgts līgums, kā maksājis, cik ilgi nav maksājis. Tie ir dati, ko var sniegt tikai līguma slēdzēji, tādēļ gribētos, lai viņi paši būtu aktīvāki. Parādu piedziņa nav viegls process,” norādīja izpilddirektors Viesturs Dandens. 
J. Liberts rosināja atslēgt ūdens padevi, ja parāds par ūdens piegādi ir lielāks par 200 eiro. “Ja cilvēks ir brīdināts, bet tik un tā neliekas ne zinis, tad jānoslēdz. Savādāk tas ir negodīgi pret apzinīgajiem maksātājiem. Kādreiz nedrīkstēja noslēgt ūdeni, tagad drīkst, un tas ir jādara,” norādīja J. Liberts.

Vietējās ziņas