Paraksta vienošanos

Šonedēļ Rūjienā starp Ostrovas pilsētas pārvaldi (Krievija), Rūjienas novada domi un Alūksnes novada domi (Latvijas), Kallastes pilsētas valdi un Tartu pagasta pārvaldi (Igaunija), kā arī Eiropas reģionālo attīstības biedrību par partneru attiecībām pārrobežu sadarbības programmā ENPI parakstīja vienošanos.

 Novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka uzsver – tā paredz piedalīties kopēju projektu izstrādē, sagatavošanā un īstenošanā pārrobežu sadarbības programmās. Lai īstenotu vienošanos, puses izveidos darba grupu sadarbības projektu izstrādei. Projektos būs iesaistītas minētās sešas pašvaldības. No Alūksnes novada vienošanos parakstīja domes priekšsēdētājs Aivars Fomins.

Vietējās ziņas