Pārdod pašvaldības īpašumus 2

Alūksnes novads ir pārdevis vairākus pašvaldības īpašumus, gūstot papildu ienākumus budžetam. Līdzekļi no īpašumu pārdošanas pašlaik nonāk novada kopējā budžetā, bet atsevišķi deputāti uzstāj – šī nauda obligāti jāieskaita tā pagasta budžetā, kur īpašums atrodas.

Saņem tūkstošusAlūksnes novada domes marta sēdē deputāti apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzukalni” Zeltiņu pagastā izsoles rezultātus – šis īpašums pārdots par 9300 latiem. Nekustamais īpašums “Krasti” Liepnas pagastā pārdots par 1050 latiem, īpašums “Eglaine 2” Pededzes pagastā – par 16 200 latiem, īpašums “Eglaine 5” Pededzes pagastā – par 18 600 latiem. Savukārt pašvaldības vieglā automašīna “VW Passat” pārdota izsolē par 200 latiem. Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālists Valērijs Tabolkins norāda, ka jau iepriekš meža cirsmas pārdeva Ilzenes pagasts un šo naudu novads pārskaitīja Ilzenes budžetā. “Piemēram, Pededzes pagasts šoreiz pārdeva īpašumus, lai gūtu naudu ceļu rekonstrukcijai,” saka V.Tabolkins.Marta sēdē atsavināšanai deputāti nolēma nodot pašvaldības īpašumu – neapbūvēto zemes gabalu “Rūpnieki” Annas pagastā 1,79 hektāru platībā un pārdot par brīvu cenu – 1000 latiem – zemes starpgabalu Annas pagastā 1,15 hektāru platībā, kur savulaik atradusies atkritumu izgāztuve. 
Par izlietojumu vēl lemsMarta Finanšu komitejas sēdē starp deputātiem raisījās diskusija, kā tērēt no īpašumu pārdošanas gūtos līdzekļus. Deputāts Laimonis Sīpols atgādināja – iepriekšējā vienošanās paredz, ka šiem līdzekļiem jānonāk pagastu budžetos. Deputāts Ainars Melders retoriski jautāja, ko darīs pagasti, kam nav īpašumu pārdošanai, un uzsvēra, ka atsevišķi pagasti bija budžetā plānojuši naudu, nenorādot konkrētu mērķi, kam to tērēs. Deputāte Sandra Zeltiņa ierosināja atgriezties pie šā jautājuma un lemt par katra pagasta pārdotajiem īpašumiem atsevišķi, izvērtējot pagastu  vajadzības. Savukārt deputāte Elita Laiva piebilda, ka Zeltiņu īpašuma “Bērzukalni” pārdošanu ierosināja novada dome, nevis Zeltiņu pagasts.

Komentāri 2

kāposts

Gan jau atkal alkšņu saimnieks naudu atmazgāja!!!

pirms 11 gadiem, 2010.04.05 12:04

Interasnti...

Liepnas brūzi pārdeva...Vai tad tas nav kultūrvēstures piemineklis???

pirms 11 gadiem, 2010.03.30 14:31

Vietējās ziņas