Pārdos īpašumu

Alūksnes novads

Pašvaldības februāra sēdē deputāti skatīja vairākus jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības īpašumiem.

Pašvaldība atteiksies no pirmpirkuma tiesībām uz vairākiem zemes gabaliem:  Jaunlaicenes pagastā 4,2 hektāru platībā, Mālupes pagastā 34,4 hektāru platībā, Jaunalūksnes pagastā 9,8 hektāru platībā,  Alsviķu pagastā 3,5 hektāru platībā un Malienas pagastā 7,2 hektāru platībā. Deputāti nolēma sagatavot atsavināšanai pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes starpgabalu Alsviķu pagastā un nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu pašvaldības īpašumu – apbūvētu zemes gabalu Mārkalnes pagastā 0,3 hektāru platībā par nosacīto cenu 942 lati.

Vietējās ziņas