Pārņems saimniecību

Jaunannas pašvaldības SIA “Ievedne” šovasar pārņems komunālo saimniecību arī Annas un Kalncempju pagastā. Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem komunālie maksājumi vairs nebūs jāmaksā pagastam, bet pašvaldības uzņēmumam.

“Pārņemšana plānota ar jūniju, bet reāli jūnijā būs pārejas periods un pārņemsim ar jūliju, jo tur ir daudz nesakārtotu lietu. Līdz 1.jūlijam Annas un Kalncempju iedzīvotāji par komunālajiem pakalpojumiem maksās pašvaldībai – tikmēr lielākajai daļai dzīvesvietās jau uzstādīsim ūdens skaitītājus, citādi SIA “Ievedne” nevar iekasēt no iedzīvotājiem maksājumus. Skaitītāju uzlikšana būs jāapmaksā iedzīvotājiem, bet izdarīs to SIA “Ievedne”. Tiem, kas nevarēs par skaitītāju norēķināties uzreiz, piedāvāsim sadalīt maksājumu pa mēnešiem. Izmantojot skaitītāju, iedzīvotājiem nebūs jāmaksā stipri dārgāk – vienkārši cilvēki pie tā nav pieraduši. Skaitītāja iegāde un uzstādīšana iedzīvotājam izmaksās aptuveni 20 latus. Turpmāk arī Annā un Kalncempjos būs jāmaksā 60 santīmu par kubikmetru ūdens un 40 santīmu par kanalizāciju,” saka SIA “Ievedne” valdes priekšsēdētājs Juris Ribušs.

Darāmā ir daudz
Viņš atzīst – ja Jaunannā komunālā saimniecība ir daudzmaz sakārtota, tad pretēja situācija ir Annā un Kalncempjos. “Esam izstrādājuši un iesnieguši apstiprināšanai tehniski ekonomisko pamatojumu un projektu ūdenssaimniecības uzlabošanai Jaunannā. Pirms diviem gadiem Annas pagasts bija sācis darbu pie ūdenssaimniecības projekta, veikuši pirmo iemaksu, bet tehniski ekonomiskā pamatojuma tā arī nav. Līdz jūlijam domājam to izstrādāt Annai, līdz gada beigām – Kalncempjiem. Diemžēl Kalncempjos ir ļoti maz patērētāju – viena daudzdzīvokļu māja, kur dzīvo trīs ģimenes, un daudzas Līvānu tipa mājas, kur katram ir sava nosēdaka - tās netiek sūknētas, bet plūdinātas dabā. Tajā pašā laikā Kalncempjos ir izbūvētas attīrīšanas iekārtas, kam pieslēgta tikai kādreizējā skolas ēka un viens gateris, nevis dzīvojamās mājas. Annā daudzdzīvokļu mājas ir pieslēgtas attīrīšanas iekārtām, bet tās nefunkcionē, tādēļ drīzumā tīrīsim centrālos cauruļvadus,” stāsta J.Ribušs.

Ja nemaksā, atslēdz ūdeni

Viņš atzīst, ka “Ievednei” klientu ir maz un ne visi maksā komunālos maksājumus. Parādu summa Jaunannā ir apmēram 4000 latu, kur vienai ģimenei vien ir 1000 latu parāds. “Ja trīs mēnešus nav maksāts par ūdeni, mēs patērētājam to atslēdzam, tādēļ par ūdeni un kanalizāciju gandrīz visi norēķinās laikus. Ir daudzdzīvokļu māja “Gundegas” Lēģerniekos, kuras iemītnieki uzskata, ka viņiem nav jāmaksā par komunālajiem pakalpojumiem. Starp regulārajiem nemaksātājiem parasti ir daudzbērnu ģimenes ar maziem bērniem un invalīdi. No šīm kategorijām arī ir grūti piedzīt parādu. Datus par nemaksātājiem esam nodevuši arī parādu piedziņai – atsevišķos gadījumos jau ir pozitīvs rezultāts, bet lielākie parādnieki nav pratušies. Vērsīsimies arī tiesā,” skaidro J.Ribušs.

Vietējās ziņas