Pārreģistrē pašvaldības ceļus

Ministru kabineta noteikumu prasība novadu pašvaldībām ir līdz 1.oktobrim pārreģistrēt visus ceļus, kuri bija reģistrēti kā pagastu pašvaldību ceļi. Alūksnes novada domes nekustamo īpašumu speciālists Valērijs Tabolkins informē, ka tas ir izdarīts, lai gan bija jāatrisina problēmas ceļiem uz privātās zemes.

“Tagad visi ceļi ir pārreģistrēti. Atbildīgajās institūcijās tika secināts, ka ceļi ir inženiertehniskas būves, nevis zeme. Acīmredzot Valsts zemes dienests nepiekrita pārreģistrēt pašvaldību ceļus, kuri atrodas uz privātā īpašumā esošas zemes, jo uzskatīja, ka arī tā ir zeme. Tagad visi jautājumi ir juridiski nokārtoti. Ir gandarījums, ka izcīnījām savu taisnību, nosūtot vēstules atbildīgajām ministrijām, Valsts zemes dienestam un Latvijas Pašvaldību savienībai,” stāsta V.Tabolkins.

Lai gan šie pašvaldību celi jau bija reģistrēti, pirms pārreģistrēšanas visu ceļu saraksti un kartes bija jāsaskaņo ar Valsts zemes dienestu. “Jau maijā iesniedzu visus dokumentus Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālā dienesta Gulbenes birojā, bet jūlijā saņēmu vēstuli, ka par ceļiem, kuri atrodas uz īpašnieku zemes, nepieciešams slēgt patapinājuma līgumus. Arī tas tika izdarīts, taču augustā tika saņemts norādījums, ka tomēr šos ceļus nevar pārreģistrēt,” skaidro V.Tabolkins.

Ja ceļus uz privātās zemes nevarētu pārreģistrēt, tad Alūksnes novads zaudētu apmēram 60 kilometrus pašvaldības ceļu. Turklāt par to uzturēšanu nesaņemtu mērķdotāciju. Tas nozīmē, ka ziemā šos ceļus netīrītu no sniega, jo mērķdotācijas līdzekļus nav atļauts ieguldīt cita īpašnieka ceļiem. Tāpēc V.Tabolkins sagatavoja vēstules, kurās skaidroja situāciju. Atbildes tika saņemtas no  Valsts zemes dienesta un Latvijas Pašvaldību savienības, kas atzina, ka arī šie ceļi ir jāpārreģistrē pašvaldībām. “Pretējā gadījumā tiktu apdraudēti gan skolēnu pārvadājumi, gan medicīniskās palīdzības sniegšana tur, kur ceļu posmi netiktu ziemā tīrīti no sniega vai arī nebūtu izbraucami pavasarī un rudenī. Zemes īpašnieki tos nevarētu sakārtot, jo viņiem nav tādu līdzekļu,” skaidro V.Tabolkins.

Vietējās ziņas