Pārrunā turpmāko sadarbību 8

Ceturtdien, 5. novembrī, Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis tikās ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) rektori Dainu Voitu un Alūksnes filiāles vadītāju Anitu Pētersoni, lai pārrunātu pašvaldības un augstskolas tālāko sadarbību ar izglītību saistītu jautājumu risināšanā.

Tikšanās sākumā RPIVA rektore Daina Voita iepazīstināja Alūksnes novada domes priekšsēdētāju ar savu redzējumu par iespējām Alūksnē izveidot izglītības centru, kurā uzsvars tiktu likts ne tikai uz studijām, bet arī uz lietišķo pētniecību. Centrs visu vecumu iedzīvotājiem piedāvās vairākus mācību blokus. Pirmais no tiem būs diagnosticējošais bloks, kurā izvērtēs psiholoģiskos,, funkcionālos, sociālos faktorus un vajadzības, ko tie rada. Otrajā jeb korekcijas, pilnveides un attīstības blokā piedāvās virkni iespēju, ko kombinēt ar noteiktajām vajadzībām, piemēram, individuāli veidotas attīstības un korekcijas programmas. Trešais bloks, kurā centrs plāno izvērst savu darbību, ir tālākizglītības un mūžizglītības programmu  veidošana atbilstoši attiecīgā reģiona vajadzībām, piemēram, bezdarbnieku izglītībai, bēgļu integrācijai u.c. Centrā plānots turpināt arī RPIVA piedāvātās 1. un 2. līmeņa, kā arī bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas. Attiecībā uz lietišķajiem pētījumiem centrs koncentrēsies uz reģiona vajadzībām un specifiku, informēja Daina Voita.

RPIVA pārstāve uzsvēra, ka līdzīgus mācību un pētniecības centrus plānots izveidot vairākos Latvijas reģionālajos centros kā, piemēram, Bauskā un Kuldīgā. Rektore informēja, ka šāda centra izveide Alūksnē izvēlēta tāpēc, ka šeit jau ilgstoši ir laba sadarbība starp RPIVA filiāli un pašvaldību. Lai šo ideju īstenotu, nepieciešama pašvaldības arī ieinteresētība un atbalsts, uzsvēra Voita.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs informēja augstskolas pārstāves, ka svarīgi ir izskatīt jautājumu par potenciālajām telpām šāda centra izveidei, jo telpas, kurās pašreiz atrodas augstskolas filiāle, būtu pārāk mazas šādam centram. Risinot jautājumu, kas saistīts ar telpu iekārtošanu šādam centram, svarīgi būtu piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu, uzsvēra priekšsēdētājs.

Runājot par sadarbību starp augstskolu un pašvaldību, tika apspriests arī jautājums par pedagoģijas studentu prakses iespējām, kurās par prakses vadītāju tiktu izvēlēts nevis augstskolas pasniedzējs, bet pedagogs konkrētajā mācību iestādē, kurā students iegūst praktiskās zināšanas. Kā informēja akadēmijas rektore, lai vadītu praksi, ir nepieciešamas specifiskas zināšanas, tāpēc plānots veidot kursus un seminārus, kuros skolotāji varētu apgūt šīs iemaņas.

Svarīgi ir arī tas, ka par prakses vadīšanu skolotāji saņemtu papildus piemaksas pie darba algas. Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis informēja augstskolas pārstāves, ka līdzīgas prakses iespējas šobrīd SIA “Alūksnes slimnīca” piedāvā jaunajiem mediķiem, un uzvēra, ka vadoties no šīs pieredzes, noderīgi būtu veidot līdzīgu sistēmu, apmācot jaunos pedagogus.


Komentāri 8

kkk

neviens no viņiem neizskatās pēc diplomāta, jeb politiķa........ vairāk pēc tirgus sievām un vīriem. Man nepatīk tas ko redzu, es par viņiem nebalsoju, nebalsoja mani draugi un paziņas..... kurš viņus ievēl?

pirms 6 gadiem, 2015.11.07 17:52

to za

komuņagas

pirms 6 gadiem, 2015.11.07 23:36

Students

Tā ir Latvijas traģēdija, ka mūsu tik mazā un niecīgā valstiņā pastāv augstskolu filiāles! Jo tas kropļo izglītības kvalitāti! Kā kvalitatīvi var pasniegt lekcijas, ja lektors no iepriekšējās dienas lekcijām Rīgā nākamajā rītā dodas uz lekciju pasniegšanu~ 180 km attālo Alūksni!? Un Diploms ar ar nosaukumu ''Filiāle'' izsaka visu......

pirms 6 gadiem, 2015.11.08 08:36

Voldis

Tā tiek iegūta izglītība, kura nevienam nav vajadzīga. Protams, izņemot gadījumus, lai vietējās pašvaldībās iegūtu kadu amatu.

pirms 6 gadiem, 2015.11.08 09:07

----

tikai pirkšana,izglītības līmenis nekāds,nullllllle

pirms 6 gadiem, 2015.11.08 10:08

............

Idejas jau ir labas, lai tik realizējas.

pirms 6 gadiem, 2015.11.08 09:15

!!!!!!

Muļķības! Lieka līdzekļu šķērdēšana un lietderīgas darbības imitācija.

pirms 6 gadiem, 2015.11.08 09:54

Vietējās ziņas