Pārvērtības bērnudārzos

Alūksnē noslēgumam tuvojas remontdarbi pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs “Pienenīte” un “Sprīdītis”, izmantojot Eiropas fondu finansējumu.

Projektu, kas sākās jau pērn, īsteno par Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības fonda, valsts budžeta un Alūksnes pašvaldības budžeta līdzekļiem pašmāju uzņēmums SIA “Valdis”. Uzņēmuma celtniecības daļas vadītājs Aleksandrs Mitrofanovs norāda – pilnībā darbus pabeigs līdz līgumā atrunātajam laikam, 27.augustam, bet lielāko daļu jau jūlijā, un bērnudārzu ierasto darba ritmu tas netraucēs.

Būs sporta zāle
PII “Sprīdītis” vadītājas vietniece izglītības jomā Anta Apine norāda, ka bērnudārzā jau ir izremontēta virtuve un aprīkota ar jaunām iekārtām. “Noslēgumam tuvojas remontdarbi Alūksnes mākslas skolas kādreizējās telpās, kur iekārtosim trīs jaunas grupas. Līdz ar to varēsim uzņemt visus bērnus, kas ir rindā. Esošajās grupās veic labierīcību remontu – divās grupās tas jau ir pabeigts. Jūlijā ir atvērtas piecas grupiņas, tostarp uzņemot PII “Pienenīte” bērnus, kamēr tur notiek remonts. Augustā “Sprīdītī” būs atvērtas septiņas grupas, bet septembrī – visas vienpadsmit. Tagad mums būs arī atsevišķi sporta zāle un kabinets sporta skolotājam ēkas otrajā stāvā,” stāsta A.Apine.

Remontdarbu noslēgumu gaida viss “Sprīdīša” kolektīvs, jo tagad bērnudārzs būs kā no jauna piedzimis – telpās mainītas arī durvis, logi, remontēta zāle un gaiteņi, siltināts jumts. Izsludinātajā iepirkumā par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu jaunajām trim “Sprīdīša” grupiņām par piemērotāko atzina SIA “Inter Rino”, kas to veiks par 10 872 latiem (bez PVN). “Matrači jau ir atvesti, bet vajadzēs arī jaunas rotaļlietas un mācību līdzekļus,” saka A.Apine. Liels ieguvums būs tas, ka līdz ar jauno trīs grupu atvēršanu tiks radītas arī jaunas darba vietas pirmsskolas skolotājām un auklēm. Pašlaik “Sprīdītī” ir 160 bērnu, bet no septembra to skaits būs vēl lielāks.
 
Virtuvē – viss jauns

Alūksnes PII “Pienenīte” vadītāja Ārija Driņina stāsta, ka šovasar bērnudārzā remontē virtuvi, aprīkojot arī ar jaunām iekārtām,  remontē ūdensvada un kanalizācijas sistēmu, tualeti divās grupās, gaiteņa jumtu, jumta noteces sistēmu, kā arī bruģē pagalma un jaunāko grupu uzbrauktuves. “Ar 2.augustu “Pienenītē” sāksim uzņemt bērnus. Līdz tam visi darbi vēl nebūs pilnībā paveikti, bet toties pēc tam pie mums būs ļoti skaisti,” priecājas Ā.Driņina.

Viņa atklāj, ka bērnudārza spēkiem tiek remontēta arī jaunākās grupas garderobe, tai iegādāti arī jauni skapīši. Piesaistot papildu finansējumu no Alūksnes novada pašvaldības, demontēta sēta pie Jāņkalna ielas, uzliekot jaunu – augstāku. “To demontējām saviem spēkiem, bet IK “Ceļavējš V.I.”  izraka koku un krūmu celmus, planēja nogāzi, izbūvēja dārza žogu. Gar jauno žogu vēl stādīsim tūjas,” saka Ā.Driņina.

Vietējās ziņas