Pašvaldība atsakās pārņemt ceļa posmu

Ape 

Novada pašvaldība izskatījusi Satiksmes ministrijas piedāvājumu par valsts reģionālā autoceļa Alūksne – Igaunijas robeža (Ape) posma pārņemšanu pašvaldības īpašumā un atteikusies no tā.

Šāds lēmums novada domes sēdē tika pieņemts pēc priekšlikuma apspriešanas Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības komitejas, Kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotajā sēdē. Pašvaldība bez atlīdzības nepārņems valsts reģionālā autoceļa posmu no valsts galvenā autoceļa Rīga – Sigulda – Veclaicene līdz Apes pilsētas administratīvajai robežai.

Vietējās ziņas