Pašvaldība finansēs nometnes

Bērnu un jauniešu vasaras nometņu līdzfinansēšanai šogad Alūksnes novada pašvaldība piešķīrusi 5000 latu. Tagad pašvaldības Izglītības pārvaldē līdz 5.maijam tiek gaidīti pieteikumi nometņu organizēšanai.

"Izglītības pārvaldes izsludinātā bērnu un jauniešu vasaras nometņu konkursa mērķis ir veicināt Alūksnes novada bērnu un jauniešu nodarbinātību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu vasarā, organizējot nometnes. Konkursam pieteikumus var iesniegt valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī fiziskas un juridiskas personas. Nometnes vadītājam jābūt apguvušam Izglītības un zinātnes ministrijas akreditētu nometņu vadītāju kursu programmu un saņēmušam attiecīgu apliecību. Nometnes dalībnieki var būt bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 18 gadiem, kas deklarējuši dzīvesvietu Alūksnes novadā," stāsta pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.  

Nometnes var būt gan dienas, gan diennakts laikā no 2.jūnija līdz 22.augustam, tās var ilgt no trīs dienām līdz divām nedēļām. Saskaņā ar konkursa nolikumu nometnes dalībniekiem ir jāparedz arī dalības maksa. Netiks atbalstīti profesionālās izglītības un interešu izglītības patstāvīgi darbojošos sekciju, klubu un pulciņu iesniegtie nometņu projekti to dalībnieku darbības turpināšanai vai profesionalitātes nostiprināšanai.

 

"Iesniegtos pieteikumus izskatīs Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes apstiprināta komisija, kā lēmumu apstiprinās Alūksnes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komiteja. Vasaras nometņu konkursa nolikums pieejams Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā „www.aluksne.lv". Vairāk informācijas var saņemt Izglītības pārvaldē pa tālruni 64381521," saka E.Aploka.

Vietējās ziņas