Pašvaldība iznomā daļu īpašuma

Ape

Novada pašvaldības sēdē deputāti nolēma iznomāt G.Purakalnei uz 12 gadiem daļu no nekustamā īpašuma “Druvas”.

Tiek iznomāta zemes gabala daļa 500 kvadrātmetru platībā, uz kuras atrodas likvidētās arodvidusskolas autoapmācības klases ēka ar 212,8 kvadrātmetru platību. G.Purakalnei uzdots veikt apsaimniekošanu, rūpēties par īpašuma uzturēšanu un apsargāšanu, kā arī segt apdrošināšanas izmaksas un kompensēt maksu par elektroenerģiju. Nodoklis par zemi noteikts 1,5 procentu apmērā no kadastrālās vērtības, par ēkām jāmaksā 4,26 lati mēnesī.

Vietējās ziņas