Pašvaldība maksā par pusdienām

Apes novads 

Novada domes ārkārtas sēdē deputāti nolēma arī oktobrī nodrošināt pusdienas par brīvu visos bērnudārzos un skolās.

Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Ērmane informē, ka ēdināšanas izdevumus no novada budžeta apmaksā pirmsskolas izglītības iestādēs piecus un sešus gadus vecajiem bērniem, skolās – visiem audzēkņiem no 1. līdz 12.klasei. Viņa atgādina, ka arī augusta domes sēdē tika nolemts sniegt materiālu atbalstu ģimenēm, sedzot maksu par pusdienām septembrī. Finansējuma avots tika noteikts no Apes pilsētas un Apes pagasta, Gaujienas, Trapenes un Virešu pagasta pārvalžu budžetu līdzekļiem. Tas nozīmē, ka otro mēnesi bērniem pusdienas ir par brīvu.

Vietējās ziņas