Pašvaldība savu īpašumu nepārdos

Alūksnes novads 

Domes Tautsaimniecības komitejas sēdē pirmdien deputāti vienojās, ka pašvaldība neatbalstīs vietējā uzņēmēja SIA “JM Grupa” (agrāk – SIA “Ziemeļvidzeme”) lūgumu par nedzīvojamo telpu daļas Pils ielā 58, Alūksnē, atpirkšanu.

Uzņēmums šīs telpas īrē no novada pašvaldības, ir ierīkojis tur automazgātavu iepretim poliklīnikai. Nesen SIA “Ziemeļvidzeme” vēlējās minētās telpas nodot SIA “Valdis”, kas tur uzturētu automazgātavu un solāriju. Pašlaik uzņēmēji no šādas rīcības ir atteikušies. Tagad SIA “JM Grupa” telpas vēlas atpirkt. Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Laimonis Sīpols norāda, ka uzņēmējs jau tagad nepilda ar pašvaldību noslēgtā īres līguma nosacījumus par  telpu izīrēšanu. Pašvaldības jurists Arturs Upīts uzsver, ka uzņēmums nav tiesīgs ierosināt atsavināšanu – to var izdarīt pašvaldība, ja objektu nevajag pašvaldības funkciju veikšanai. Turklāt Pils 58 ir komplekss, kas sastāv no četrām ēkām, bet SIA “JM Grupa” nomā tikai daļu no tām. Deputāti bija vienisprātis, ka nav nozīmes šo pašvaldības īpašumu tagad pārdot, jo iegūtā summa nebūs liela.

Vietējās ziņas