Pašvaldība tiek pie īpašuma

Alūksnes novads

Valdība atļāvusi Iekšlietu ministrijai bez atlīdzības Alūksnes novada pašvaldībai nodot nekustamo īpašumu Alūksnē, Merķeļa ielā 3.

Pašvaldība īpašumu iecerējusi izmantot, lai nodrošinātu iedzīvotāju sociālo aprūpi. Šo īpašumu veido zemes gabals 2520 kvadrātmetru platībā un 3 būves. Tas 2007.gada 17.aprīlī ierakstīts Alūksnes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā.  Īpašums bija nodots Valsts policijas Galvenās kārtības policijas apvienībai “Apsardze”, kura tiek likvidēta.

Vietējās ziņas