Pašvaldības uzņēmumu vadītājiem maina algas

Alūksnes novada pašvaldības uzņēmumos – SIA “Alūksnes nami”, akciju sabiedrība “Simone” un SIA “Rūpe” kopš šā gada aprīļa ir mainīts atalgojums vadībai.

“Simones” jaunajam vadītājam, ko vēl meklē ar konkursa starpniecību, alga būs lielāka par 116 latiem jeb 680 latu (“uz papīra”), “Alūksnes namu” vadībai alga samazināta par 168 latiem un būs 706 lati, bet vien par dažiem latiem palielināta SIA “Rūpe” vadībai un būs 932 lati. Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars Fomins norāda, ka to gan nevarot dēvēt par algas palielinājumu, bet gan pārrēķinu atbilstoši valstī pieņemtajiem Ministru Kabineta noteikumiem par valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, pašvaldības kapitāla daļu turētāja un atbildīgā darbinieka atlīdzību. “Uz 1.aprīli komercsabiedrībās ir jānosaka darba alga, kas veidojas, ņemot vērā iepriekšējā gada vidējo izpeļņu tautsaimniecībā, kas bija 504 lati, un koeficientu, ko veido, ņemot vērā darbinieku skaitu uzņēmumā, bilances kopsummu un neto apgrozījumu. Tādēļ arī šādas izmaiņas, ko neierosina pašvaldība,” saka A.Fomins.

Alūksnes novada pašvaldības ekonomiste Valda Silicka uzsver, ka, piemēram, “Simones” vadībai pagājušā gada nogalē darba algu no 902 latiem samazināja uz 564 latiem par dažādiem pārkāpumiem un kritisko finanšu situāciju “Simonē”. “Neto apgrozījums “Simonei” bija 704 209 lati un nodarbināti 28 darbinieki, “Alūksnes namiem” - 392 056 lati un 38 darbinieki, bet “Rūpei” - 415 530 lati un 25 darbinieki,” saka V.Silicka

Vietējās ziņas