Pateicas par ilggadēju darbu 1

Nedēļas nogalē Valsts zemes dienesta (VZD) Alūksnes birojā sumināja labākos Alūksnes biroja darbiniekus, atzīmējot iestādes piecpadsmito gadskārtu un Latvijas Republikas proklamēšanas deviņdesmitgadi. VZD ģenerāldirektore Agnese Kveska darbiniekus godināja ar Pateicības rakstiem un ziediem par ilggadēju un godprātīgu darbu.

Sumina ar pateicībām

Pateicības rakstus saņēma Alūksnes biroja vadītāja Baiba Johansone, vadītājas vietniece Aivita Māsēna, Zemes komisijas priekšsēdētājs Jurijs Ronimoiss, būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālistes Ināra Apine, Svetlana Vanaga un Ludmila Būde, arhīva glabātavas arhīviste Miernese Ilga Būmane un kadastra inženieris Dainis Grūbe..

B.Johansone norāda, ka šoreiz sumināja tos, kuri iestādē strādā vismaz 14 gadus. “Zemes reformas īstenošanā no pirmajām dienām daudz ir darījusi arī mūsu darbiniece Helga Podkalne. Viņa pirmsākumos strādāja zemes komisijā Jaunalūksnes pagastā. Ilgus gadus pie mums strādā arī  novērtētāja Aivita Svilpe. VZD visā Latvijā novērtētājiem bija jāveic tests – patīkami, ka mūsu Aivitai bija Vidzemes reģionā labākais rezultāts,” stāsta B.Johansone.

Par apvienošanu- skaidrības nav

Pēc pateicību pasniegšanas VZD ģenerāldirektore ar darbiniekiem apsprieda darba jautājumus. B.Johansone atzinīgi vērtē to, ka iestādes ģenerāldirektore radusi laiku apmeklēt visus Latvijas birojus, iepazīstot situāciju uz vietas.

“Ģenerāldirektore atzina, ka VZD ir beigusies štatu samazināšana administratīvajā aparātā un rajonu birojos, mūsu birojā bija jāsamazina trīs štata vietas. No 2009.gada mūsu birojam tiešā pakļautība būs Rīgai, nevis Valmierai, kā līdz šim. Mūsu darbu šī izmaiņa neietekmēs,” saka B.Johansone.

Joprojām aktuāls ir jautājums par VZD rajonu biroju apvienošanu. “Tiekoties piektdien ar vadību mēs ļoti sīvi aizstāvējām Alūksnes rajona iedzīvotāju intereses. Patīkami, ka saruna bija kā dialogs, jo uzklausīja arī mūsu argumentus. A.Kveska atzina, ka pašlaik vēl nav skaidrības par VZD biroju atrašanās vietām. Viņa apskatīja mūsu biroja telpas un atzina, ka tās ir piemērotas. Salīdzinājumam Gulbenē VZD atrodas ēkas ceturtajā stāvā, kur klientiem ir grūti piekļūt. Mums klientu pieņemšana ir pirmajā stāvā. Alūksnes biroja darbiniekus iespējamā apvienošana ar Gulbenes biroju satrauc tādēļ, ka tad mūsu rajona iedzīvotājiem būs grūtības kārtot zemes jautājumus. Uzskatu, ka pašreizējā situācija Alūksnes rajonā ir sekas darbībai, kad tik daudzas institūcijas no mūsu rajona jau ir pārceltas citviet. Turklāt pierobeža nav pievilcīga vide uzņēmējdarbībai,” norāda B.Johansone.

Komentāri 1

Vietējās ziņas