Pateiksies pagasta iedzīvotājiem

Godinās par labajiem darbiem pagasta robežās

Šovakar pulksten 19.00 Alūksnes pilsētas tautas namā notiks Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums "Latvijas plaukstās zeltainas zīles zied". Tajā desmit cilvēkiem tiks pasniegti pašvaldības Atzinības raksti par nesavtīgu ieguldījumu novada labā, nozīmīgiem sasniegumiem vai Alūksnes vārda popularizēšanu ārpus novada robežām.

Arī pagastu pārvaldēs nolemts valsts svētku pasākumos pateikties cilvēkiem sava pagasta robežās. Tie ir Jaunalūksnes, Jaunannas, Jaunlaicenes, Mārkalnes un Veclaicenes pagasti. Saka paldies par sadarbību un atbalstu

Pagājušajā sestdienā pateicības par ieguldījumu pagasta un tā iedzīvotāju labā pasniedza Jaunannas pagasta pārvalde. Pasākumā "Ar mīlestību Jaunannai" tika godināti gandrīz 30 cilvēkiem, kurus ieteikt varēja jebkura pagasta pārvaldes iestāde vai struktūrvienība.

Pēc līdzīga principa kandidātus pateicību saņemšanai izvēlējusies Jaunalūksnes pagasta pārvalde, kas arī pieteikt pretendentus aicināja iestādes un struktūrvienības. Kolberģa tautas nama vadītāja Rudīte Simanoviča stāsta, ka sestdien pasākumā godināti tiks cilvēki, ar kuriem izveidojusies laba sadarbība vai kas snieguši atbalstu un palīdzību pagasta attīstībā. Šajā pašā dienā svētku pasākums notiks Veclaicenes tautas namā. Tā vadītāja Maija Rozīte atklāj, ka pasākumā pateiksies cilvēkiem, kurus varēja ieteikt jebkurš pagasta iedzīvotājs.

Rītvakar svētku pasākumi notiks Mārkalnē un Jaunlaicenē. Mārkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Inta Ņikitina informē, ka šajā pagastā godināti tiks lielāko zemnieku un piemājas saimniecību īpašnieki, sadarbības partneri, kā arī iestādes vai uzņēmumi, kas ļauj nopelnīt iztiku pagasta iedzīvotājiem, nodrošinot darba vietas. Kopumā plānots pasniegt 20 šāda veida pateicības.

Jaunlaicenes tautas nama vadītāja Māra Svārupe atklāj, ka šoreiz godā tiks celti tie cilvēki, kas ar savu darbu atbalstījuši pagasta sabiedrisko un kultūras dzīvi. "Varētu teikt, ka tas ir sava veida mecenātisms. Vienīgā atšķirība, ka finansējuma vietā šie cilvēki palīdzējuši ar savām zināšanām un prasmēm," viņa saka. Starp pateicību saņēmējiem būs jauniete, kas palīdz, fotografējot bez atlīdzības pagasta pasākumu norisi. Paldies tiks teikts arī kādai ģimenei, kas iesaistās pasākumu organizēšanā, nekad neatsakot savu palīdzību, kā arī vairāki jaunieši, kas nu jau mācās vidusskolā, bet joprojām turpina līdzdarboties pagasta kultūras dzīves notikumos.

Vietējās ziņas