Patversmi vajag

Trešdien "Alūksnes Ziņās" rakstījām par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis" nedienām ar klaiņojošu suni. Pārtikas un veterinārā dienesta Austrumvidzemes pārvaldes vadītāja Indra Tomiņa atzīst - Alūksnes novada pašvaldībai jau vairākkārt ir atgādināts par patversmes nepieciešamību.

"Arī citos novados klaiņojošie suņi un kaķi sagādā problēmas. Alūksnes domē reizi mēnesī ir jauka tradīcija rīkot valsts un pašvaldību iestāžu vadītāju sanāksmes. Jau vismaz divas reizes ir atgādināts par patversmes nepieciešamību. Nav teikts, ka patversmi jāveido vienai pašvaldībai - to var darīt vairāki kaimiņu novadi. Pašlaik tas ir gribas jautājums. Arī Pārtikas un veterinārajā dienestā ir saņemtas iedzīvotāju sūdzības par klaiņojošiem dzīvniekiem, ko pēc piekritības pārsūtām pašvaldībai. Alūksnē ir bijuši arī sakosti daudzi cilvēki. Dzīve pierāda, ka patversme ir ļoti vajadzīga, tādēļ jācer uz pašvaldības sapratni, ka to izveidos pēc iespējas drīzāk," saka I.Tomiņa.  

Viņa apstiprina, ka mājdzīvnieku uzskaiti un reģistrāciju veic dienests, bet saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likumu vietējām pašvaldībām izveido un uztur dzīvnieku patversmes, izķer, izmitina un aprūpē izķertos mājas (istabas) dzīvniekus, kā arī izmitina un aprūpē bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušus savvaļas dzīvniekus vai arī slēdz līgumu ar fizisku vai juridisku personu par šo darbību veikšanu. Savukārt jau pirms ilgāka laika ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi, kas paredz - visiem suņiem ir jāievada mikročips un jāveic dzīvnieku uzskaite. Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju valstī, šo noteikumu spēkā stāšanās laiks jau divreiz ir atcelts.

"Pašlaik suņiem čipu ievada tikai to dzīvnieku saimnieki, kas paši to vēlas - pie veterinārārstiem to var izdarīt, bet ar laiku valstī tā būs obligāta norma. Iecerēts, ka pirmreizējo čipa ievadīšanu apmaksās valsts," saka I.Tomiņa.

Ja katram klaiņojošam sunim būtu mikročips, tā saimnieku varētu atrast ļoti īsā laikā. I.Tomiņa piebilst, ka pašlaik valstī vērojama arī pozitīva iezīme - arvien vairāk cilvēku izvēlas kļūt par saimniekiem kādam mājdzīvniekam no patversmes.

Vietējās ziņas