Pavisam drīz uzsāksies būvniecības darbi E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jaunāko klašu korpusā

Noslēgusies iepirkuma procedūra un tās rezultātā 20. novembrī noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu korpusā. Šobrīd būvnieks gatavojas būvdarbu uzsākšanai, izstrādā darbu veikšanas projektu un precizē darbu veikšanas grafiku saskaņošanai ar pašvaldību kā pasūtītāju, izglītības iestādi un būvuzraugu.
Projekts tiks īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros.

SIA “BAZALTS” veiks ģimnāzijas jaunāko klašu korpusa pārbūvi pēc personu apvienības SIA “REM PRO” un SIA “SESTAIS STILS” izstrādātā būvprojekta, savukārt būvuzraudzību nodrošinās SIA “BŪVUZRAUGI LV”. Līguma izpildes termiņš paredzēts 15 mēneši.
Projektā paredzēts ēkā pārbūvēt mācību korpusa iekštelpas un centrālo ieejas mezglu, nodrošināt vides pieejamību, mainīt iekšējos inženiertīklus - apkures sistēmu, ventilāciju, elektroapgādi u. c. tīklus, daļēji nomainīt jumta segumu, kā arī pārbūvēt ārējos inženiertīklus -ūdensvadu, siltumtrasi, zemējuma kontūru.

Pēc būvdarbu veikšanas mācību telpas iegūs arī jaunas, ergonomiskas mēbeles - skolēnu solus un galdus, katra klase būs aprīkota ar mūsdienīgām informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, būs papildināts ģimnāzijas kā reģionālā metodiskā centra aprīkojums.
Būvdarbu laikā visām ģimnāzijas klasēm mācību procesu organizē skolas vecajā korpusā, sporta nodarbības notiks sporta zālē. Darbus iecerēts organizēt tā, lai ēdināšana mācību gada laikā notiktu esošajā ēdnīcā.
Minētā projekta laikā jau ir uzlabotas Alūksnes novada vidusskolas mācību korpusa un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internāta telpas. Informē Alūksnes novada sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Būvdarbu veikšanas izmaksas Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu korpusā ir 2 373 497,40 EUR (bez PVN).
Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Santa Supe.

Vietējās ziņas