Pēc pieredzes – uz Alūksni un Api

Pieredzes apmaiņas braucienā nesen Alūksnes un Apes novadus apmeklēja kolēģi no Saldus novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests". Saldenieki apmeklēja sociālās aprūpes centru „Trapene", Alsviķu profesionālo skolu, Alūksnes novada Sociālo dienestu, tikās ar Apes un Alūksnes novada sociālajiem darbiniekiem.

"Gūt pieredzi Alūksnes novadā saldenieki izvēlējušies, jo pagastu pārvalžu skaita ziņā abi novadi ir līdzīgi, vienīgi Saldus novadā ir par 10 000 lielāks iedzīvotāju skaits. Atšķirībā no Alūksnes novada Sociālā dienesta, Saldū dienests strādā pašvaldības aģentūras statusā. Tajā ir vairākas struktūrvienības, piemēram, dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem, ģimenes atbalsta centrs, ko plānots papildināt, atkarības kabinets, kā apmeklēšana atsevišķu grupu klientiem ir viens no līdzdarbības pasākumiem, strādā trīs psihologi. 1.septembrī Saldū tiks atvērta vēl viena sociālā māja, palielināts darbinieku skaits dienas centrā un izveidota mobilā grupa, kas dosies izbraukumos uz pagastu pārvaldēm," stāsta Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Vietējās ziņas