Pededzē remontē ceļus

Pededzes pagastā, piesaistot Eiropas fondu līdzekļus, pašlaik notiek pašvaldības autoceļu remonts.

Uz pagasta ceļiem Ķurši - Kapsēta un Pededze - Naumova aptuveni pusotra kilometra garumā ierīko caurtekas, atjauno ceļa segumu, rok un tīra grāvjus ceļa malās. Pededzes un Mārkalnes pagastu pārvalžu vadītāja Inta Ņikitina uzsver, ka remontdarbi notiek kopš maija beigām un ceļa Ķurši - Kapsēta posmā jau drīz būs pabeigti. Bet uz ceļa Pededze - Naumova jau rit sagatavošanās darbi. Uzņēmējs plāno visus remontdarbus pabeigt jūlija vidū.

"Ceļš uz Ķuršu kapsētu bija ļoti sliktā stāvoklī - īpaši pavasaros. Šie ir ceļu posmi, kur ir intensīva satiksme un kas bija sliktā stāvoklī, tādēļ tos izvēlējām kā primāros," saka I.Ņikitina.

 

Projektu izstrādāja SIA "Projektēšanas birojs MG", bet iepirkumā par izdevīgāko piedāvājumu atzina pašmāju uzņēmumu SIA "Sorma". Projekta kopsumma ir 114 000 latu. 75 procenti līdzekļu piesaistīti no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, bet 25 procentus līdzfinansē Alūksnes novada pašvaldība.

"Iedzīvotāji ir priecīgi par jaunajiem ceļiem. Tiesa, ir bijušas domstarpības, jo remontējamiem ceļiem pieguļ daudz īpašumu, bet viss ir saskaņots. Būvprojektā būs nelielas izmaiņas, jo viss netika iekļauts, bet izmaiņas saskaņosim un tās ir pieļaujamas," saka I.Ņikitina.

Viņa uzsver, ka ir atbalstīts vēl viens pededziešu projekts, kas paredz līdzīgus remontdarbus vēl trīs pašvaldības ceļu posmos: Čistigi - Zagorje, Čistigi - Skaliņš un visā garumā uz ceļa Kūdupe - Kapsēta. "Pirmā iepirkuma rezultātā nauda palika pāri, tādēļ varējām plānot papildu remontdarbus. Tie gan notiks nākamajā gadā," saka I.Ņikitina.

Vietējās ziņas