Pēta Alūksnes puses sūnas

Pie Alūksnes ezera atpūtas centrā “Jaunsētas” pagājušajā nedēļā notika meža biotopu ekspertu tikšanās.

“Latvijas ziemeļaustrumus zinātāji jau labu laiku sauc par retu sugu un maz ietekmētu mežu teritoriju. Tāpēc ne velti par tikšanās vietu izraudzīja Alūksnes pusi. Četras dienas 57 meža biotopu eksperti diskutēja par meža biotopu aizsardzību un nepieciešamajām izmaiņām likumdošanā,” stāsta Valsts Meža dienesta Meža un vides aizsardzības daļas vadītāja Sandra Ikauniece.

Speciālisti apmeklēja un izvērtēja vairākus meža objektus, atsvaidzinot un nostiprinot zināšanas par retām ķērpju un sūnu sugām. “Īpašu uzmanību pievērsām retai un Eiropā aizsargājamai graudzālei platlapu cinnai (Cinna latifolia). Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes zinātnieks Kristaps Vilks mežā centās noķert un parādīt dažas retas vaboles vai to darbības pēdas resnās skuju koku kritalās. Vakarā katram bija iespēja izpētīt aizsargājamu vaboļu kolekciju un mācīties atpazīt to radītos bojājumus,” saka S.Ikauniece.

Viņa uzsver, ka semināra dalībnieku pulkā bija arī Latvijas labākie un zinošākie sūnu speciālisti jeb briologi. “Zinātnieks Uvis Suško uz bērzu ciņiem atrada pirms tam šajā vietā nekonstatēto sūnu trejdaivu bacāniju (Bazzania trilobata), bet Ilze Rēriha varēja Alūksnes puses mežus salīdzināt ar Slīteres zilo kalnu nogāzē. Retas sugas atradās ne tikai mežā. Īpašu pārsteigumu sagādāja Baibas Bambes pastaiga Tempļakalna kapsētā starp vecajiem kokiem. Šeit uz vairākiem platlapju stumbriem leknas audzes izveidojusi gan Latvijā, gan visā Eiropā ļoti retā un aizsargājamā sūna zaļā divzobe (Dicranum viride), kuru visi meža ekologi ar lielu interesi devās apskatīt, droši vien radot zināmu neizpratni citos kapsētas apmeklētājos,” stāsta S.Ikauniece.

Vietējās ziņas