Piebūve tautas namam ir uzcelta

Pie Malienas tautas nama ēkas ir uzcelta piebūve. Būvdarbus veic SIA "Ozolmājas" strādnieki. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Viktors Dubovs atzīst, ka darbi rit saskaņā ar ieceri.

Malienas un Jaunalūksnes pagasta pārvaldes vadītāja Inta Cinglere informē, ka piebūve ir savienota ar skatuvi un lielo zāli. Piebūvē būs neliela zāle mazākiem pasākumiem, piemēram, pagasta pensionāru padomes un dāmu klubiņa "Ābele" saietiem, mēģinājumiem un semināriem. Būs arī telpas pašdarbības kolektīvu mantu glabāšanai. Turklāt, izmantojot mazo zāli, netraucēti varēs tikt uz skatuves, neejot caur skatītāju zāli. Uz noliktavu telpu rēķina tiek nedaudz paplašināta lielā zāle.


Remontdarbi gaitenī, sanitārajos mezglos un uz skatuves, kura nebija atjaunota 40 gadus, tika pabeigti jau pavasarī. Tāpēc Malienā ar prieku sagaidīja ikgadējā sadanča dalībniekus - gan Alūksnes novada, gan Sarkaņu pagasta dejotājus. Tagad turpinās darbi piebūvē, kā arī jaunas apkures sistēmas ierīkošanā.


Tautas nama ēkas rekonstrukcija ir sākta šā gada sākumā. Tā tiek veikta, īstenojot projektu, kuru finansiāli atbalsta Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Projekta kopējās izmaksas ir 106 397 lati, kurās pašvaldības līdzfinansējums ir 38 495 lati. Pārējo varēs atgūt no fonda, kad projekts būs pabeigts. To paredzēts īstenot līdz novembrim.

Vietējās ziņas