Piedalīsies Latvijas – Vācijas sadraudzības forumā

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis un priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins 9. jūlijā apmeklēs 8. Latvijas – Vācijas sadraudzības forumu, kas no 9. līdz 12. jūlijam notiks Smiltenē un Valmierā. 

Foruma gaitā notiks dažādas diskusijas un prezentācijas par duālo izglītības sistēmu, interešu, profesionālās ievirzes izglītību, jauniešu nodarbinātību, kultūras dzīvi un citām tēmām. Ar savu pieredzi minētajās jomās dalīsies Smiltenes un Valmieras pašvaldības, to iestāžu un uzņēmēju pārstāvji, kā arī viesi no Vācijas. Tāpat foruma dalībniekiem būs iespēja apmeklēt uzņēmumus, kultūras un tūrisma objektus abu pašvaldību teritorijās.

Lai parādītu līdzšinējo Alūksnes novada sadarbības pieredzi ar Vāciju un iegūtu jaunus sadarbības partnerus, Alūksnes novada pašvaldība forumam sagatavojusi prezentācijas stendus, kuros foruma dalībniekiem būs iespējams gūt informāciju par sadraudzību starp Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju un ģimnāziju Ernsta Glika dzimtajā pilsētā Vettinā.

Vietējās ziņas