Piedāvās informatīvos izdevumus

Jaunajā gadā Alūksnes un Apes novadu pašvaldības plāno izdot katra savu bezmaksas informatīvo izdevumu.

Apes novada domes Administratīvās un personāla daļas vadītāja Ilze Ērmane atklāj, ka pērn sagatavoti divi pašvaldības informatīvie izdevumi “Apes Novada Ziņas”, no kuriem viens iznācis novembrī, bet otrs – decembrī. Tajos atspoguļoti domes pieņemtie lēmumi, publicēti saistošie noteikumi, sniegtas ziņas par pašvaldības īstenotajiem projektiem, kā arī tās iestādēs notiekošo.
Līdzīgs saturs iecerēts arī Alūksnes novada pašvaldības informatīvajam izdevumam “Alūksnes Novada Vēstis”, ko veido Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka. Lai gan šāds izdevums iznācis jau iepriekš, turpmāk tas kļūs par patstāvīgu informatīvo materiālu, kas būs pieejams iedzīvotājiem par brīvu. Abus informatīvos izdevumus pašvaldības sava novada iedzīvotājiem domā izplatīt ar pagastu pārvalžu starpniecību.

“Apes Novada Ziņu” pirmie divi numuri izdoti 1300 eksemplāru lielā tirāžā, bet “Alūksnes Novada Vēstīm” tirāža paredzēta 6000 eksemplāri. Alūksnes novada iedzīvotājiem domātais izdevums noteikts 8 lappušu biezumā, bet Apes novadā tas būs atkarīgs no publicējamo materiālu klāsta. I.Ērmane norāda, ka decembrī informatīvais izdevums sanācis uz 16 lappusēm, tā drukāšanai tērējot 185 latus.

Vietējās ziņas