Piemin komunistiskā genocīda upurus

Vakar Alūksnē norisinājās komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts atceres pasākums, kas tradicionāli sākās ar piemiņas brīdi pie Mātes tēla. Bez cilvēkiem, kuru pašu likteņus skāra pirms 61 gada notikušie notikumi, tur pulcējās pārstāvji no Alūksnes novada domes un Nacionālo Bruņoto Spēku (NBS) Kājnieku skolas, kā arī skolēni.

Laikā no 1949.gada 25. līdz 29.martam no bijušā Alūksnes rajona teritorijas uz Sibīriju izvestas 468 ģimenes, to skaitā 892 sievietes, 132 bērni vecumā līdz septiņiem gadiem, 68 bērni vecumā no 7 līdz 16 gadiem un 215 sirmgalvji. Ceļā uz izsūtījuma vietu nomira 11, bet, atrodoties izsūtījumā, 173 cilvēki. “25.marts ir viena no mūsu tautas skumjākajām dienām,” uzrunājot klātesošos, sakcīja  Alūk­snes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers. “Kamēr vien pastāvēs latviešu tauta, mums ir jāatceras šie skumjie notikumi, lai vairs nekad nepieļautu ko tamlīdzīgu.” Viņš pateicās Alūksnes politiski represēto klubam “Sarma” un tā vadītājai Dzidrai Mazikai, kas jau vairākus gadus strādā pie novada represēto atmiņu apkopošanas. Pati Dz.Mazika pauda prieku par jaunās paaudzes piedalīšanos piemiņas brīdī. “Tas liecina tikai to, ka mēs nepazūdam,” viņa sacīja. Galvenais, kas palīdzējis izdzīvot Sibīrijā, esot gara spēks, tāpēc arī šobrīd Dz.Mazika visiem klātesošajiem vēlēja būt garā stipriem. Pārdzīvotās grūtības cilvēkiem iemācījušas būt līdzcietīgākiem. To Dz.Mazika sasaista ar mūsdienām, ar pašreizējo situāciju. “Tas mums zināmā mērā ir izvērtēšanas laiks: kas mēs galu galā esam – vai mūs interesē tikai materiālās vērtības un vai esam aizmirsuši, ka galvenais ir gara bagātība,” viņa saka. “Ja mēs būsim garā stipri, tad tiksim pāri arī tām grūtībām, kas mums pašreiz ir.”

Vairāk foto

Vietējās ziņas