Piemin nacionālos partizānus

Mālupes kapsētā pagājušajā sestdienā tika iesvētīta piemiņas vieta, kas veidota ar Latvijas Nacionālo partizānu apvienības un pagasta pašvaldības gādību.

“Piemiņas vietu atklāja mācītājs Atis Grīnbergs un kapelāns Dāvids Šterns. Bija ieradušies  Nacionālo Bruņoto Spēku Alūksnes kājnieku skolas karavīri, represēto kluba “Sarma” dalībnieki un daudzi pagasta iedzīvotāji. Pēc tam bija tikšanās ar tiem, kuru tuvinieki bijuši nacionālie partizāni,” stāsta Latvijas Nacionālo partizānu apvienības biedrs Bruno Zvejnieks.

Gūst apvienības atbalstu
Piemiņas akmens veidošana ir viņa iniciatīva, jo B.Zvenieks zina vismaz 20 nacionālos partizānus, kuri krituši Mālupes pusē. “Alūksnes rajonā nav vairāk tādu vietu. Citur krituši viens vai divi nacionālie partizāni, tāpēc Apē ir piemiņas vieta visiem tiem, kuru kapavieta nav zināma. Piemiņas akmens veidošanu Mālupes kapos finansēja Latvijas Nacionālo partizānu apvienība,” norāda B.Zvejnieks. Viņš uzsver, ka savu palīdzību neliedza Mālupes pagasta padome. Ar tās finansējumu un darbu tika izveidota piemiņas akmens pamatne, sakopta un labiekārtota apkārtne. B.Zvejnieks secina, ka piemiņas vieta ir izveidota skaista. Piemiņas akmens veidotājs tēlnieks Ainārs Zelčs stāsta, ka akmens atrasts netālu. “Apstrādāta ir tikai virspuse, kurā atrodas piemiņas plāksne. Tomēr darbs bija vajadzīgs diezgan pamatīgs,” atzīst A.Zelčs.

Pašvaldība izveido vietu
Mālupes pašvaldības sekretāre Mudīte Muceniece atzīst, ka Mālupes apkārtnē ir bijusi salīdzinoši liela nacionālo partizānu aktivitāte. Pagaidām apzināti ir desmit cilvēki, bet to ir bijis vairāk. “Pašvaldība rūpējās par vietas sakārtošanu un pamatnes veidošanu piemiņas akmenim. Talkās tika izgriezti krūmi, lai meža ainava veidotu vidi, kādā dzīvoja tolaik sauktie meža brāļi – nacionālie partizāni. Tika savesta smilts un akmens šķembas, kā arī iesēta zālīte,” saka M.Muceniece. Daudzi mālupieši aktīvi iesaistījās talkās un piemiņas vietas labiekārtošanā. 

Maz zina par partizāniem
Piemiņas vieta tika atklāta pēc kapusvētku dievkalpojuma Mālupes kapos. Tas ir laiks, kad uz dzimto pusi brauc citur dzīvojoši mālupieši, tāpēc to nacionālo partizānu atcerei izvēlējās B.Zvejnieks.”Vai kritušo kapu kopiņas ir vai nav zināmas, par viņiem atgādinās šis piemiņas akmens. Nevaram uzzināt visu uzvārdus un dzīvesvietas, bet domāju, ka nacionālo partizānu piederīgie to zina,” saka B.Zvejnieks. Tiesa, daudzi vietējie iedzīvotāji vēl līdz šim maz zina par nacionālo partizānu darbību Mālupē un citviet. Kā kuriozu apvienības biedrs stāsta, ka Trapenes pagasta pasta nodaļā ticis jautāts, kur atrodas piemiņas vieta nacionālajiem partizāniem. Lai gan tā ir tikai 100 metrus tālāk, atbildes vietā cilvēki raustījuši plecus par tādu piemiņas vietu. “Padomju varas gados par to bija jāklusē, tāpēc labāk bija nezināt. Tagad varētu pētīt un izzināt nacionālo partizānu cīņu gaitas,” atzīst B.Zvejnieks.

Vietējās ziņas