Piemin soļotāju Ādolfu Liepaskalnu

Rīt Karvā notiek piemiņas pasākums "Atceramies, godinām un tālāk ejam...". Tajā paredzēta tikšanās ar soļotāja Ādolfa Liepaskalna laikabiedriem, grāmatas "Ādolfa Liepaskalna mūža soļi" atvēršana. Būs simbolisks soļojums "Goda aplis", kā arī koncerts, kurā iekļauti jubilāra vaļasprieki - dziesmas un dejas. Būs arī "Stiprā paika" jeb cienasts Ā.Liepaskalna gaumē.

Nākamais cikla "Ādolfa Liepaskalna mūža soļi" pasākums notiks 17.jūlijā Jaunlaicenes pagasta Opekalna baznīcā, bet cikla noslēgums būs 31.jūlijā Alūksnes Pilsētas svētku laikā.

Vietējās ziņas