Pieņems Tehnisko palīglīdzekļu centra speciālisti

Alūksnes novada Sociālajā dienestā Alūksnē 23.martā no pulksten 13.30 līdz 15.30 apmeklētājus pieņems Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra speciālisti.

“Būs iespēja iesniegt nepieciešamos dokumentus tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai, uzņemšanai rindā, kā arī saņemt iepriekš pasūtītos palīglīdzekļus (ja ir saņemta centra vēstule) un konsultāciju. Ir iespēja saņemt valsts apmaksātos tehniskos palīglīdzekļus, piemēram, ortozes, protēzes, ortopēdiskos apavus un citus,” stāsta Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka. Lai saņemtu tehnisko palīglīdzekli par valsts budžeta līdzekļiem, personai ir jāiesniedz vai jānosūta pa pastu centram (Ventspils ielā 53, Rīgā, LV – 1007) rakstisks iesniegums; ārstējošā ārsta vai ergoterapeita atzinums, kas apliecina tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību; tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai steidzamības kārtā - stacionāra vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes kopija.  “Saņemot tehnisko palīglīdzekli, personai jāveic vienreizējā iemaksa: līdz 18 gadu vecumam - 1 lats,  pēc 18 gadu vecuma - 5 lati. No šīs iemaksas, uzrādot attiecīgu izziņu, ir atbrīvotas trūcīgās un maznodrošinātās personas; personas, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā; kuru dzīvesvieta reģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē; kuras izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā,” skaidro E.Aploka.

Vietējās ziņas