Pieņems tehnisko palīglīdzekļu centra speciālisti

Otrdien, 19.janvārī, pulksten 11.00 Alūksnes novada Sociālā dienesta telpās Alūksnē apmeklētājus pieņems Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra speciālisti.

“Iedzīvotāji varēs iesniegt nepieciešamos dokumentus tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai, uzņemšanai rindā, kā arī saņemt iepriekš pasūtītos palīglīdzekļus (ja ir saņemta Tehnisko palīglīdzekļu centra informācija) un konsultēties ar centra speciālistiem. Atgādinām, ka Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrā var pieteikties un pie ražotājiem saņemt ortozes, protēzes, ortopēdiskos apavus, dzirdes aparātus un citus tehniskos palīglīdzekļus,” stāsta Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.
Lai saņemtu tehnisko palīglīdzekli par valsts budžeta līdzekļiem, jāiesniedz vai jānosūta pa pastu Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centram (Ventspils ielā 53, Rīgā, LV – 1007) šādi dokumenti: rakstisks iesniegums (norādot personas datus), ārstējošā ārsta atzinums, kas apliecina tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību (veidlapa), un tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai steidzamības kārtā - stacionāra pacienta medicīniskās kartes kopija (ja nepieciešams).

“Saņemot tehnisko palīglīdzekli, persona izdara vienreizējo iemaksu. Ja palīglīdzekli saņem persona līdz 18 gadu vecumam, tad vienreizējā iemaksa ir viens lats, ja pēc 18 gadu vecuma – pieci lati. No vienreizējās iemaksas, uzrādot attiecīgu izziņu, ir atbrīvotas personas, kam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, kas atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, kuru dzīvesvieta reģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē un kuras izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā,” skaidro E.Aploka

Vietējās ziņas