Piesaistīs līdzekļus no Eiropas

Alūksnes novada domes maija sēdē deputāti deva “zaļo gaismu” dalībai dažādos projektos vairākām pašvaldības iestādēm.

Lai Pededzes pagasta tautas namam iegādātu nepieciešamo aprīkojumu, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu konkursā iesniegs projektu par 1920 latiem. Šajā pašā fondā iesniegs arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas projektu par sporta inventāra un aprīkojuma iegādi ģimnāzijas sporta zālei. Šā projekta kopējās izmaksas ir 16 689 lati. Minētajā programmā piedalīsies arī ar projektu “Jaunalūksnes pagasta autoceļu rekonstrukcija”, kur darbus veiks 271 061 lata apmērā. No tiem 10 304 lati būs Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums, ja projektu atbalstīs. Projektu “Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja ēku renovācija” vēlas īstenot Ates muzejs. Šā projekta kopējās izmaksas plānotas 9116 latu apmērā. Ates muzeja vadītāja Natālija Pomerance norāda, ka muzejam ir noteikti pieci attīstības virzieni, kur galvenais ir saimniecisko darbu veikšana. Par šā projekta līdzekļiem vēlas veikt jumtu nomaiņu divām ēkām – linu šķūnim un klētij.

Savukārt Latvijas un Šveices sadarbības programmā ar savu projektu “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Alūksnē” piedalīsies Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs. Projekta kopējās izmaksas plānotas 76 157 latu vērtībā, kur pašvaldības līdzfinansējums paredzēts 4000 latu. Ja projektu atbalstīs, multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra darbību būs jānodrošina ilgtermiņā – ne mazāk par 10 gadiem.

Vietējās ziņas