Piesakās atvērto baznīcu dienām

Alūksnes un Gaujienas evaņģēliski luteriskās draudzes atsaukušās aicinājumam piedalīties “Atvērto baznīcu dienās 2010”, kas notiks īsi pirms Jāņiem. Tās vēlas pievērst uzmanību nepieciešamībai atjaunot baznīcas ēku Alūksnē un turpināt baznīcas celtniecību Gaujienā.

Pievērš uzmanību vērtībām
“Mums ir draudzes telpas mūzikas un mākslas skolas ēkā. Tajās notiks pasākumi un dievkalpojums. Protams, visas mūsu domas saistās ar jaunas baznīcas celtniecību, kas šobrīd ir pārtraukta. Tāpēc dievkalpojums tiks rīkots jaunceļamās baznīcas vietā, kur ir ielikti pamati un komunikācijas. Tur būs arī koncerts, kura laikā tiks vākti ziedojumi. Gribam uzrunāt cilvēkus, lai viņi atbalstītu baznīcas celtniecību,” stāsta draudzes locekle Māra Lazdiņa.  

Tiesa, ar cilvēku ziedojumiem vien baznīcu uzcelt nav iespējams. Baznīcēku atjaunošanas fonda valdes locekle Anda Baraškina atzīst, ka apmēram 300 luterāņu draudzēs situācija baznīcu uzturēšanā ir ļoti dažāda. Grūtāk klājas mazākajās draudzēs, kur ar ziedojumiem nespēj segt ēkas uzturēšanas izmaksas. Tāpēc nokrišņu un laikazobam pakļauti paliek ievērojami vēstures pieminekļi. Tā tas ir arī Alūksnē. Luteriskās draudzes priekšniece Sandra Kustova informē, ka 19. un 20.jūnijā no pulksten 8.00 līdz 20.00 baznīcas durvis būs atvērtas apmeklētājiem. Gidi stāstīs par tās vērtībām, paredzēts arī koncerts.

Baznīcas ir vēsturiskas celtnes
“Dievnami vēl labi turas, bet to stāvoklis liecina par apkārtējo iedzīvotāju noskaņojumu un vietējās pašvaldības gribu uzturēt kārtību. Labam iesākumam noderīga ir kaut vai talka, īpaši pavasarī, kad ar lietderīgu darbu var panākt labus rezultātus,” uzskata A.Baraškina. Baznīcēku atjaunošanas fonds aicina četru Latvijas lielāko konfesiju draudzes atvērt dievnamu durvis ikvienam apmeklētājam, mūziķus un kultūras darbiniekus atbalstīt sava reģiona baznīcas ar priekšnesumiem un mākslas darbiem, savukārt uzņēmējus un pašvaldības aicina atbalstīt materiāli un finansiāli. “Galvenais nav skaits, cik daudz draudžu tiks pārstāvētas un šajās dienās atvērtas. Šāds aicinājums dod iespēju aizdomāties, cik pieejamas ir baznīcas, meklēt sadarbību vai atbalstu baznīcu uzturēšanai, jo tās nav tikai vienas draudzes interešu objekts. Tā ir apdzīvotas vietas vēsture un rota, ko mums kopīgiem spēkiem vajadzētu saglabāt,” saka A.Baraškina.

Vietējās ziņas