Piešķir finansējumu grāmatai

Politiski represēto klubs “Sarma” līdz gada beigām plāno izdot grāmatu “Represijas Alūksnes un Apes novados”, kuras vajadzībām saņēmis Alūksnes novada pašvaldības finansiālo atbalstu 800 latu apmērā.

Alūksnes un Apes novadu politiski represēto kluba “Sarma” vadītāja Dzidra Mazika atklāj, ka šajā grāmatā paredzēts atspoguļot abu novadu teritorijās dzīvojošo cilvēku likteņus, ko ietekmējuši nesenās vēstures notikumi.

Dz.Mazika atgādina, ka līdz šim ir tapušas vairākas videofilmas, kas veltītas leģionāriem, 1941. un 1949.gadā izsūtītajiem, pretošanās kustības dalībniekiem un Salaspils koncentrācijas nometnē bijušajiem. Arī šobrīd top jauna videofilma par vēsturiskajiem notikumiem, kas guvusi finansiālo atbalstu Latvijas Hipotēku un zemes bankas sadarbībā ar Alūksnes un Apes novada fondu rīkotajā projektu konkursā “Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām”. Tāpat kā visas iepriekšējās, arī šī filma tiek veidota, intervējot vēstures tiešos lieciniekus, caur kuru atmiņām tiek atspoguļoti tā laika notikumi.

Apkopoto vēstures materiālu ir ļoti daudz, tāpēc jau sākumā nolemts, ka beigās taps grāmata, kurā būs apvienotas visas tēmas un visu intervēto cilvēku likteņi. “Filmā jau nevar visu tik plaši atspoguļot, kā to var grāmatā,” skaidro Dz.Mazika, iepazīstinot ar savu ieceri Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas deputātus un lūdzot piešķirt finansiālo atbalstu tās izdošanai.
Viņa informē, ka ar līdzīgu lūgumu plānots vērsties Apes novada domē, jo grāmatā būs vēstīts arī par viņu novada cilvēkiem. Tāpat iesniegts projekts Valsts kultūrkapitāla fonda Vidzemes reģiona kultūras projektu konkursā, tomēr konkursa kopējais finansējums uz visu reģionu ir 30 000 latu, tāpēc lielas cerības uz tā atbalstīšanu netiek liktas.

Ņemot vērā šos apstākļus, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas deputāti atbalstīja grāmatas sagatavošanu un izdošanu, piešķirot 300 latus no kultūras projektiem paredzētā finansējuma. Izvēršoties diskusijām, kur ņemt papildu līdzekļus, ja iesniegtais projekts netiks atbalstīts, Dz.Mazikai tika ieteikts vērsties ar līdzīgu lūgumu Finanšu komitejā. Arī šīs komitejas deputāti izrādījās pretimnākoši kluba “Sarma” iecerēm, piešķirot papildus vēl 500 latu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Vietējās ziņas