Piešķir finansējumu zivju resursu aizsardzībai

Zivju fonda padome piešķīrusi 1839 latus Alūksnes novada pašvaldībai zivju resursu aizsardzībai, atbalstot tās iesniegto projektu.

Novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka informē, ka projektā paredzēts iegādāties binokļus, monokļus un nakts redzamības monokli. Projektu īstenos pašvaldības aģentūra "Alja", kurai aprīkojums noderēs publisko ūdenskrātuvju apsekošanai. Pagājušajā gadā tika īstenots līdzīgs Alūksnes novada makšķernieku kluba projekts ezeru zivju resursu aizsardzībai. Latvijas Vides aizsardzības fonds to atbalstīja daļēji, ezeru zivju resursu saglabāšanai un aizsardzībai piešķirot 500 latus. Par šo summu tika iepirkti binokļi, garās zābakbikses, kā arī iegādāta degviela reidiem.

Vietējās ziņas