Piešķir līdzekļus ilgstošu lietusgāžu radīto postījumu novēršanai

Ministru kabinets šonedēļ apstiprināja finansējuma piešķiršanu 11 025 eiro ilgstošu lietusgāžu radīto postījumu novēršanai Alūksnes novadā. Novada pašvaldība saņems valsts budžeta finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar pavasarī spēcīgo un ilgstošo lietusgāžu laikā radīto postījumu novēršanu pašvaldību īpašumā un valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem.

Autoceļu posmos Krustiņi-Palpierkalns, Jaunlaicene-Jānīši-Balti, Jaunzemi-Karitāni, kā arī Aizupītēs un Alsviķu ciemā lietusgāžu dēļ izveidojušies izskalojumi, kurus nepieciešams atjaunot. Minēto ceļa posmu remontdarbiem un lietusgāžu radīto postījumu novēršanai atvēlēti 15 752 eiro, tajā skaitā 4727 eiro no novada pašvaldības līdzekļiem.

Par to informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Vietējās ziņas