Piešķir līdzekļus neparedzētiem gadījumiem

Alūksnes novada domes augusta sēdē deputāti nolēma izdalīt finansējumu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem vairākām vajadzībām.

1705 latus paredzēja Alūksnes tautas nama korim “Brūklenājs” tautisko brunču iegādei. 1000 latus iedalīja Alūksnes Svētās Trijādības Pareizticīgo draudzei baznīcas remontam, lai novērstu dabas stihijas - zibens bojājumu sekas. 3286 latus paredzēja telpu remontam Alūksnē, Rūpniecības ielā 4, kur pašvaldība iecerējusi ierīkot sociālos dzīvokļus, kad būs veiktas izmaiņas pilsētas teritorijas plānojumā. Alūksnes pilsētas sākumskolai piešķīra 1023 latus žalūziju iegādei skolas aktu zālei. Kā līdzfinansējumu skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai piešķīra 2000 latu, bet Alūksnes vidusskolai – 800 latu. Savukārt Annas pagasta pārvaldei likvidētās Annas skolas jumta remontam piešķīra 3021 latu. Par naudas izdalīšanu šim mērķim raisījās diskusijas, vai vajag tērēt tik daudz naudas, jo pietiktu arī ar 992 latiem, lai novērstu būtiskākos jumta bojājumus, tomēr vairums deputātu atbalstīja 3021 lata piešķiršanu.

Tā kā papildu darba kārtībā netika iekļauti vairāki lēmuma projekti, papildu līdzekļus neizdalīja pašvaldības uzņēmumam SIA “Ievedne” 2700 latu apmērā tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijai Annas pagastā. Nepiešķīra arī 1650 latus Alūksnes vidusskolai pirmsskolas grupas telpu remontam, 1869 latus – Alūksnes tautas nama remontam, 1235 latus Liepnas vidusskolai mācību programmas “A kategorijas traktortehnikas vadītāju sagatavošana” īstenošanai no 1.septembra līdz 31.decembrim.

Vietējās ziņas