Piešķir līdzekļus ugunsgrēkā cietušajai mājai

Alūksnes pilsētas dome no valsts saņems 4796 latus ugunsgrēka seku likvidēšanai mājai Dzirnavu ielā 3, Alūksnē. Finansējums ir piešķirts, lai atjaunotu dzīvojamās mājas jumtu Alūksnē, kurā ir pašvaldības īpašumā esoši dzīvokļi.

“Piešķirtā finansējuma apjoms ir proporcionāls  pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu skaitam šajā ēkā. Atlikušo finansējuma daļu 23 978 latu apmērā pašvaldība apņēmusies nodrošināt, izmantojot aizņēmumu,” saka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja Justīne Plūmiņa.

Šā gada 6.maija vakarā dzīvojamā mājā Dzirnavu ielā 3, Alūksnē izcēlās ugunsgrēks, kā rezultātā izdega jumta segums 630 kvadrātmetru platībā, daļēji arī otrā stāva pārsegums un tika bojātas jumta konstrukcijas.

Vietējās ziņas