Piešķir papildu finansējumu izglītībai

Apes novada dome nolēmusi no pašvaldības budžeta līdzekļiem piešķirt papildu finansējumu novada izglītības iestādēm līdz decembrim, jo ar saņemto valsts mērķdotāciju pēc principa “nauda seko bērnam” nav pietiekami.

Lai nodrošinātu vispārējās izglītības iestādēm pamata un vidējās izglītības programmu realizāciju, Vidagas Sikšņu pamatskolai piešķirti 3854 eiro, Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolai – 1844 eiro, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolai piešķirti 506 eiro un Trapenes pamatskolai – 104 eiro.

566 eiro piešķirti Alūksnes mūzikas skolas Apes mācību punkta pedagogu darba algām, kvalitātes piemaksām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām profesionālās ievirzes izglītības programmas audzēkņu minimālā mācību plāna izpildes nodrošināšanai.


Apes bērnudārzam “Vāverīte” pedagoģiskā procesa nodrošināšanai atvēlēti 877 eiro, Gaujienas bērnudārzam “Taurenītis” pirmsskolas programmas nodrošināšanai piešķirti 512 eiro, darba samaksas nodrošināšanai mazbērnu un vidējās grupas pedagogiem sakarā ar minimālās algas paaugstinājumu un apmaksājamo stundu skaita palielinājumu – 1247 eiro, iestādes vadītājas algas likmes nodrošinājumam – 420 eiro. Trapenes pamatskolai darba samaksas nodrošināšanai sakarā ar minimālās algas paaugstinājumu un apmaksājamo stundu skaita palielinājumu piešķirti 464 eiro, bet Vidagas Sikšņu pamatskolai tādam pat mērķim – 467 eiro.


Papildu finansējums - 1130 eiro - atvēlēts arī interešu izglītības programmu realizācijai saistībā ar gatavošanos skolēnu dziesmu un deju svētkiem.


Vietējās ziņas