Piespiedu darbi maina tiesisko apziņu 1

Arvien vairāk likumpārkāpējiem, kurus nav nepieciešams izolēt no sabiedrības, tiek piespriests soda veids – piespiedu darbi. Pagājušajā gadā Valsts probācijas dienesta Alūksnes teritoriālajā struktūrvienībā bijuši 72 piespiedu darba veicēji - 64 pilngadīgas un 8 nepilngadīgas personas.

“Viena ieslodzītā uzturēšanas izdevumi ieslodzījuma vietā ir 7 lati diennaktī. Tos, protams, maksā no nodokļu maksātāju naudas. Turklāt vairums sodīto no cietuma iznāk tādi paši, kādi bija pārkāpuma izdarīšanas laikā. Izciešot sodu sabiedrībā, viņiem ir vieglāk gan atgriezties ierastajā dzīvē, gan rast motivāciju mainīt sevi. Ir svarīgi apzināties, ka likumpārkāpumus izdarījušie ir mūsu sabiedrības locekļi. Tāpēc ar tās atbalstu viņiem ir jādod iespēja saprast, ka viņi nav no tās atstumti,” skaidro dienesta Alūksnes teritoriālās struktūrvienības vadītāja Monika Miglāne.

Viņa norāda, ka pagājušajā gadā visvairāk piespiedu darbi tika piemēroti par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola, narkotisko vai psihotropu, toksisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā. Šis sods nereti piespriests par zādzību, krāpšanu vai piesavināšanos nelielā apmērā , kā arī par mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu un citos pārkāpumu gadījumos.

Visvairāk probācijas dienesta klientu bijuši nodarbināti dažādos apsaimniekošanas un labiekārtošanas darbos, kā arī remontos. “Tiek ņemtas vērā probācijas klientu iemaņas un prasmes  kādā specialitātē, kuras var izmantot piespiedu darbā. Līdz ar to viņi papildina un gūst jaunu pieredzi. Ir arī gadījumi, kad darba devējs pēc piespiedu darbu izpildes piedāvā pastāvīgu darbu,” informē M.Miglāne. Starp nozīmīgākajiem piespiedu darbiem Alūksnes un Apes novadā viņa min Alūksnes mūzikas skolas telpu uzkopšanu un grīdu krāsošanu, tautas nama jumta notekcauruļu remontu, evaņģēliski luteriskās draudzes dzīvokļa griestu remontu. Mārkalnes pagastā ir veikta bērnu rotaļlaukuma rekonstrukcija un labiekārtota brīvdabas estrādes apkārtne. Savukārt Apes novada Meža kapos piespiedu darba veicēji labiekārtoja kapliču un palīdzēja sarīkot Alūksnes un Apes novada fonda labdarības pēcpusdienu.

Komentāri 1

Ha, ha

Mūsu pagastā tāda viena dāma apzagusies Alūksnes veikalos vairākkārt it kā pagastā ''strādā'', un ne pirmo reizi ''strādā''. Kur tad nu ir viņas apziņa u.t.t.

pirms 11 gadiem, 2010.01.26 11:09

Vietējās ziņas