Pilnvaro Alūksnes novada pagastu vadītājus

Alūksnes novads 

Domes ārkārtas sēdē piektdien deputāti nolēma pilnvarot pagastu pārvalžu vadītājus slēgt pašiem līgumus ar Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešanas atbildīgajām iestādēm par pagastu pārvalžu dalību projektos.

 Iepriekš gan šādas darbības pagastu vadītājiem būs jāsaskaņo ar Alūksnes novada domes izpilddirektori. Pagastu vadītājiem būs jānodrošina arī projektu realizācijas grāmatvedības uzskaite, nepieciešamo atskaišu sagatavošana un iesniegšana. Pašvaldības jurists Arturs Upīts skaidro – šādas pilnvaras pagastu vadītājiem vajadzīgas, jo līgumu par Eiropas projektiem drīkst slēgt tikai tā institūcija, kas rakstījusi pieteikumu, respektīvi - pagasti.

Vietējās ziņas